K1: siatki zajęć na semestr II (2017/2018)

Zaktualizowane siatki zajęć na semestr II w roku akademickim 2017/2018 dla roku I, II i III:

Kognitywistyka I rok 2017-2018 sem II

Kognitywistyka II rok 2017-2018 sem II

Kognitywistyka III rok 2017-2018 sem I i II

Wyjaśnienie: udało się zostać z większością zajęć w CeNT; zajęcia środowe z Lingwistyki II będą odbywały się na Wydziale Fizyki, ul. Pateura 5, 4 minuty od CeNTu