Konkurs na stanowisko DOKTORANTA-STYPENDYSTY w projekcie badawczym NCN

Nazwa jednostki realizującej projekt: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta, liczba miejsc: 2, nazwa projektu: „Wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków obcych (w pryzmacie sieci społecznych)” pod kierunkiem dr. hab. Michała B. Paradowskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 lipca 2018 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://biuletynpolonistyczny.pl/joboffers/doktorant-stypendysta-w-projekcie-badawczym-ncn,594/details