Warsztaty Logiczne, 23-28 września 2018

W dniach 23-28 września odbędą się XVIII Warsztaty Logiczne.

Warsztaty Logiczne są organizowane od 2000 roku jako kombinacja szkoły letniej i konferencji roboczej przeznaczonej dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych i zajmujących się logiką i jej zastosowaniami. Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy oraz podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji. Uczestnictwo w Warsztatach to doskonała okazja do nawiązania kontaktów ze środowiskiem akademickim skupionym wokół różnych dziedzin logiki. W tegorocznej edycji przewidziane są dwa duże bloki zajęć: Blok Logiczny i Blok Kognitywistyczny. Szczegółowy program będzie wkrótce dostępny na stronie warsztatów.

Warsztaty odbędą się poza Warszawą w ośrodku konferencyjnym, ale na tyle blisko Warszawy, że można brać udział w zajęciach bez konieczności nocowania w ośrodku. Jednak oprócz tradycyjnych zajęć przewidujemy również dyskusje i rozmowy ze studentami, dlatego zachęcamy do opcji z nocowaniem. Większość studentów i doktorantów, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach warsztatów, uważa, że warsztaty były ważnym wydarzeniem w ich rozwoju naukowym i zawodowym.

Uwaga ogólna

(w szczególności dla studentów, którzy nie uczestniczyli do tej pory w żadnych szkołach letnich/zimowych)

Udział w warsztatach jest dobrowolny w dosłownym sensie słowa “dobrowolny”. Pod tym względem warsztaty mają bardziej formułę konferencji niż tradycyjnych zajęć akademickich. A zatem sam fakt rejestracji na warsztaty nie oznacza, że należy być obecnym na wszystkich zajęciach oferowanych na warsztatach. Udział w konkretnych zajęciach jest dobrowolny, nie jest sprawdzana obecność, można uczestniczyć tylko w wybranych zajęciach. W trakcie zajęć, jak i po ich zakończeniu, nikt nie jest przepytywany. Nie wyklucza to jednak zadawania pytań w trakcie zajęć, jeśli coś jest niezrozumiałe albo wymaga wyjaśnienia. Trzeba się tego domagać (oczywiście w granicach rozsądku). Wątpliwości można też zadawać w przerwach pomiędzy zajęciami albo wieczorami w czasie przeznaczonym na “integrację towarzyską”. Warto przyjechać, nawet na krótko, by osobiście przekonać się, jak takie warsztaty wyglądają. Jeśli w trakcie tych paru dni jakieś zajęcia będą za trudne, można z nich zrezygnować, pójść na spacer i wrócić na inne zajęcia.

Dla studentów i doktorantów Instytutu Filozofii UW udział w warsztatach jest bezpłatny, to znaczy koszt noclegu i wyżywienia pokrywany jest ze środków na organizację warsztatów.

Wystarczy się zarejestrować. Gorąco zachęcamy Państwa do rejestracji na warsztaty.

http://logika.uw.edu.pl/warsztaty2018/index.html