III KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy

31.10.2018 r. upływa termin zgłoszeń w 3. edycji konkursu na prace dyplomowe o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym (organizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW).

Do konkursu kwalifikują się prace obronione po 01.05.2016 r. i praca dyplomowa może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor).

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w 3 kategoriach:
PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie UOTT: http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/