Podstawy statystyki gr. dr Bożykowskiego – zastępstwo w dniu 9 listopada

Ćwiczenia z Podstaw statystyki o godz. 13:15 poprowadzi w zastępstwie dr Bożykowskiego dr Marta Kiełkowska w sali 18 na Wydziale Socjologii, ul. Karowa 18.

Grupę o godz. 15:00 poprowadzi dr Dariusz Przybysz w sali 403 na Wydziale Socjologii, ul. Karowa 18.