Call for Papers

Adres mailowy: zderzenia.poznawcze@gmail.com
Deadline: 27 kwietnia 2017 r.
Wymagania dla abstraktów: długość do 350 słów, tytuł wystąpienia, wykaz źródeł
Dodatkowe informacje: imię nazwisko, afiliacja, rok studiów, forma wystąpienia (plakat/referat)
Wystąpienia, które nie zostaną zaakceptowane jako referaty, będą rozważane jako zgłoszenia posterowe.

Udział w konferencji (zarówno czynny, jak i bierny) jest bezpłatny.