Zajęcia modułu I i II

1. Można wybrać na drugim roku więcej niż dwoje różnych zajęć z Modułu specjalizacyjnego I, należy jednak po etap podpiąć dwa wybrane, a ten trzeci (lub trzeci i czwarty) podpiąć w przyszłym roku jako zajęcia Modułu specjalizacyjnego II.

2. Jeśli się jest na trzecim roku, można wybrać zajęcia Modułu specjalizacyjnego I, w których się nie realizowało jeszcze, i uznać je za zajęcia Modułu specjalizacyjnego II.

3. Osoby z drugiego roku, gdy rejestracja będzie dostępna, mogą się rejestrować na zajęcia Modułu specjalizacyjnego II, proszę tylko przeczytać dokładnie sylabusy i wymagania, czy mają Państwo odpowiednią już wiedzę i umiejętności, by z tych zajęć korzystać.

Czytaj więcej

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że plan na 30 września jest następujący:

Godz. 12:00 – 13:20

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16 w IF UW (Wykład inauguracyjny pt. „Między szansą a pewnością” wygłosi Pan Prof. Krzysztof Wójtowicz)

Godz. 13:30 – 15:50

– Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studentów
– Spotkanie z przedstawicielem Szkoły Języków Obcych
– Spotkanie z kierownikiem połączonych bibliotek WFiS UW, IFiS PAN, PTF
– Spotkanie z wicedyrektorem IF UW ds. studenckich
– Spotkanie z przedstawicielem komisji stypendialnej
– Spotkanie z pełnomocnikiem ds. USOS

Godz. 16:00 – 19:00

Zajęcia z podstawy ochrony własności intelektualnej

Czytaj więcej