Informacje dla I roku

Drodzy nowi studenci kognitywistyki!

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z kilkoma ważnymi dokumentami. Ułatwi to „wdrożenie” się w studiowanie szczególnie tym z Państwa, dla których studia na kognitywistyce to pierwsze studia.

1. USOSWeb

USOSWeb jest „wirtualnym sekretariatem” na naszym Uniwersytecie. Bardzo wiele spraw załatwić można przez internet. Część z podań (coraz więcej!) można złożyć wyłącznie za pomocą systemu USOSWeb.

Rejestracja na lektoraty i WFy (rejestracja.usos.uw.edu.pl), a harmonogramy rejestracji: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2

 

Lektoraty w semestrze zimowym 2016/2017:

II tura zapisów na lektoraty (wszystkie grupy) w sem. zimowym 2016/17, od: 22.09.2016-04.10.2016, tura przeznaczona dla grup dedykowanych oraz otwartych
III tura zapisów na lektoraty (korekty) w sem. zimowym 2016/17, od: 21.10.2016-25.10.2016, można dokonać zmian, można dorejestrować się na lektorat, jeśli są wolne miejsca.

Uwaga Studenci Politechniki Warszawskiej: link wyjaśniający, jak można przepisać lektorat: http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=134

Inne osoby, które chciałyby przepisać lektoraty z innych uczelni, powinny same skontaktować się ze Szkołą Języków Obcych UW i dowiedzieć, czy istnieje taka możliwość. Jeśli SJO UW odeśle do kierownika studiów, proszę pisać maila: kognitywistyka@uw.edu.pl

 

WFy w semestrze zimowym 2016/2017:

I tura, od: 15.09.2016 – 21.09.2016
II tura: od 26.09.2016 godz. 21.00 do 02.10.2016 godz. 23.59
III tura: od 04.10.2016 godz. 21.00 do 09.10.2016 godz. 23:59

Osoby, które chciałyby przepisać WF z innych uczelni, powinny same skontaktować się ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW i dowiedzieć, czy istnieje taka możliwość.

 

2. Regulamin studiów i szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Filozofii

Pod tym linkiem znajdą Państwo Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to najważniejszy akt prawny regulujacy studia na Uniwersytecie.

Pod tym linkiem znajdą Państwa Szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Filozofii. Ten akt prawny dookreśla niektóre kwestie regulowane przez Regulamin studiów oraz ustanawia dodatkowe zasady związane ze studiowaniem w Instytucie.

 

3. Umowy z Uniwersytetem

Po rozpoczęciu studiów będą musieli Państwo zawrzeć umowę z Uniwersytetem. Zachęcamy do zapoznania się z nimi wcześniej. Ułatwi to procedowanie i oszczędzi Państwu czytania umowy podczas jej podpisywania. Jeszcze czekamy na odpowiedź z Rektoratu, czy na pewno będą obowiązywały te same umowy, ale jeśli nawet będą jakieś zmiany, to bardzo drobne. Gdy będzie wersja ostateczna i oficjalna, zostanie tu umieszczona z odpowiednią adnotacją.

Umowa o opłatach oraz same opłaty.

 

4. Szkolenia z BHP i POWI

Każdy student ma obowiązek zaliczenia dwóch krótkich kursów – Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej.

Szkolenie BHP będzie kursem internetowym. Informacje o niej otrzymają Państwo w najbliższym czasie. Osoby, które zaliczyły BHP na innych uczelniach, zapisują się na kurs BHP na UW, a następnie w listopadzie idą do Inspektoratu UW z potwierdzeniem zaliczenia z innej uczelni i oni powinni przepisać zaliczenie do systemu.

Szkolenie POWI odbędzie się po inauguracji roku akademickiego, 29 września 2016 r.

 

5. Stypendia dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych.

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów przez laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

O pomocy materialnej dla studentów mogą Państwa przeczytać w stosownym obwieszczeniu. Zasady związane ze stypendiami dla finalistów i laureatów olimpiad znajdują się w zarządzeniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z Komisją Stypendialną.

Dyżury komisji stypendialnej będą odbywały się w pokoju 311, III piętro, IF, w następujących dniach:

  • Natalia Koncewicz: środy 16:30-17:00; piątki 13:15-14:15
  • Beata Skuczyńska: czwartek 16:00-18:00

Adres e-mail do korespondencji: ks.ifuw@gmail.com

 

5. Sekretariat

Sekretariat studiów Kognitywistyka
Grażyna Płoszyńska
tel. 22-55-23-701
e-mail: gploszynska@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro)
poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 11:30-15:30
środa: 13:30-17:30
czwartek: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
piątek: 11:30-15:30