Lista lektur na egzamin wstępny K2

Egzamin wstępny ma formę testu wyboru i sprawdza podstawową wiedzę z zakresu kognitywistyki oraz logiki formalnej, jak również zrozumienie oraz umiejętność krytycznej analizy artykułów naukowych. Test jest w języku angielskim, a jego podstawę stanowią następujące lektury:

 • Bermúdez, J. L. (2014). Cognitive science: an introduction to the science of the mind. Cambridge; New York: Cambridge University Press:
  • rozdziały 1.1–2.3, strony 5–55;
  • rozdział 4.1–4.3, strony 87–98;
  • rozdział 8, strony 209–235;
  • rozdziały 11.1–11.3, 11.5, strony 315–336, 343–346;
  • rozdziały 12.2–12.6, strony 361–395;
  • rozdział 13.1, 13.3, strony 404–411, 420–429.
 • Fabbri, M., Guarini, A. (2016). Finger counting habit and spatial–numerical association in children and adults. Consciousness and Cognition, 40, 45–53.
 • Fodor, J. A. (1981). The mind-body problem. Scientific American, 244(1), 114–123.
 • Partee, B. H., ter Meulen, A., Wall, R. E. (1990). Mathematical methods in linguistics. Dordrecht: Kluver Academic:
  • rozdział 6, strony 99–130;
  • rozdziały 7.1–7.4, 7.6–7.8, strony 137–165, 170–175.
 • Tenenbaum, J. B., Kemp, C., Griffiths, T. L., and Goodman, N. D. (2011). How to Grow a Mind: Statistics, Structure, and Abstraction. Science, 331(6022), 1279–1285.