Kandydaci z maturą 2005 – 2018

 Przedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymagany** 
Język polski(matura 2005-2009, brak wyniku = 0 pkt.)
Matematyka*
Jeden język obcy do wyboru z: j.angielski, j.francuski,
j.niemiecki,
j.hiszpański, j.włoski,
j.rosyjski
Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z: matematyka*, biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, filozofia, informatyka
Poziom podstawowyx0,6 x0,6 x0,6 -
Poziom rozszerzonyx1x1x1x1
waga = 20% waga = 35%waga = 15%waga = po 15%

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4).
**Kandydaci wskazują w kol. 4 obowiązkowo jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).