Kandydaci z maturą 2005 – 2017

 Przedmiot punktowanyPrzedmiot punktowanyPrzedmiot punktowanyPrzedmiot wymagany**Przedmiot punktowany**
Język polski(matura 2005-2009, brak wyniku = 0 pkt.)
Matematyka*
Jeden język obcy do wyboru z: j.angielski, j.francuski,
j.niemiecki,
j.hiszpański, j.włoski,
j.rosyjski
Jeden przedmiot do wyboru z: matematyka, biologia, chemia, fizyka
i astronomia, filozofia, informatyka
Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka
Poziom podstawowyx0,6 x0,6 x0,6 -x0,6
Poziom rozszerzonyx1x1x1x1x1
waga = 20% waga = 25%waga = 15%waga = 25%waga = 15%

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)
**W kol. 4 i 5 nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).