Przepisywanie przedmiotów

    1.  Zgodnie z dokumentem „Szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Filozofii UW” w ciągu studiów licencjackich mogą Państwo uzyskać zaliczenie przedmiotów na kierunku kognitywistyka na podstawie zaliczenia przedmiotów równoważnych zrealizowanych na innych kierunkach za w sumie 20 ECTS-ów.

 

    1. W wypadku próśb o przepisanie ocen z BHP, POWI, lektoratów, OGUN-ów i WF należy złożyć w sekretariacie Kognitywistyki: i) podanie do kierownika studiów wraz z dokumentami potwierdzającymi otrzymanie zaliczenia lub oceny na innym kierunku (ksero oceny w indeksie, w wypadku ocen nieznajdujących się w USOS UW wydrukowany dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia lub oceny z pieczątką potwierdzającą sekretariatu jednostki, w której realizowany był przedmiot).

 

    1. Na przepisanie oceny z przedmiotów kierunkowych muszą wyrazić zgodę: i) koordynator lub prowadzący dany przedmiot oraz ii) kierownik studiów na kierunku kognitywistyka. Zgoda jest każdorazowo udzielana na podstawie: sylabusa zajęć, które mają być podstawą przepisania oraz potwierdzonej oceny otrzymanej z tego przedmiotu.

 

    1. Zgodę od prowadzącego na przepisanie oceny można uzyskać mailowo lub na specjalnym formularzu, na którym musi się podpisać prowadzący zajęcia lub koordynator przedmiotu na kierunku kognitywistyka: Formulrz przepisania oceny.

 

  1. Po uzyskaniu zgody należy złożyć w sekretariacie: i) podanie do kierownika studiów wraz z ii) kopią otrzymanego maila od prowadzącego lub podpisanym przez niego formularzem, iii) dokumentem potwierdzającym otrzymanie oceny na innym kierunku (ksero oceny w indeksie lub wydrukowany dokument z USOS z pieczątką potwierdzającą tamtejszego sekretariatu).