Przepisywanie przedmiotów

Uwaga! Jeżeli planują Państwo przepisanie przedmiotu z innego Wydziału UW bądź innej uczelni (tzw. przedmioty obce) prosimy o NIE rejestrowanie się na te zajęcia w USOS-ie bądź o wypisanie się z niego w czasie trwania rejestracji.

1) W wypadku próśb o przepisanie ocen z BHP, POWI, lektoratów, OGUN-ów i WF należy złożyć w sekretariacie Kognitywistyki:

i) podanie do kierownika studiów wraz z dokumentami potwierdzającymi otrzymanie zaliczenia lub oceny na innym kierunku (ksero oceny w indeksie, w wypadku ocen nieznajdujących się w USOS UW wydrukowany dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia lub oceny z pieczątką potwierdzającą sekretariatu jednostki, w której realizowany był przedmiot).

2) Na przepisanie oceny z przedmiotów kierunkowych muszą wyrazić zgodę:

i) koordynator lub prowadzący dany przedmiot oraz

ii) kierownik studiów na kierunku kognitywistyka. Zgoda jest każdorazowo udzielana na podstawie: sylabusa zajęć, które mają być podstawą przepisania oraz potwierdzonej oceny otrzymanej z tego przedmiotu.

Zgodę od prowadzącego na przepisanie oceny można uzyskać mailowo lub na specjalnym formularzu, na którym musi się podpisać prowadzący zajęcia lub koordynator przedmiotu na kierunku kognitywistyka: Formularz przepisania oceny.

Po uzyskaniu zgody należy złożyć w sekretariacie:

i) podanie do kierownika studiów wraz z

ii) kopią otrzymanego maila od prowadzącego lub podpisanym przez niego formularzem,

iii) dokumentem potwierdzającym otrzymanie oceny na innym kierunku (ksero oceny w indeksie lub wydrukowany dokument z USOS z pieczątką potwierdzającą tamtejszego sekretariatu).