II rok sesja poprawkowa – sem. zimowy

Piątek
26.02.2021

Programowanie i projektowanie obiektowe (egz. pisemny)

Dr J. Jabłonowski

11:00-14:00

Platforma Moodle (MIM UW)
Sobota
27.02.2021

egzaminy językowe
Poniedziałek
01.03.2021

Psychologia procesów poznawczych II

Prof. E. Czerniawska

10:00, 60 min

Platforma Kampus

(razem z WPsych)Platforma Kampus
Wtorek
02.03.2021

Metody badania funkcjonującego mózgu
prof. E. Kublik

Godz. 11:00-13:00
Środa
03.03.2021

Lingwistyka I

dr M. Opacki

godz. 10:00-12:00

Platforma Moodle
Czwartek
04.03.2021

Filozofia języka I

prof. J. Odrowąż-Sypniewska

12:00-13:30

Platforma Kampus
Piątek
05.03.2021

Filozofia umysłu I

prof. M. Miłkowski

14:00-15:30

Platforma Kampus
Sobota
13.02.2021
--------------