Zasady kwalifikacji

Od roku 2019/2020 nie ma możliwości podjęcia studiów w trybie równoległym.

 

 

========================================================================

Podstawą kwalifikacji na studia równoległe jest rozmowa dotycząca dwóch lektur, jednej w języku polskim i drugiej w języku angielskim. Z polskiej części egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów, a z angielskiej maksymalnie 30 punktów. Tytuły obowiązujących lektur zostaną podane na stronie IRK oraz na stronie Wydziału na trzy miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.

 

Wstępne warunki przyjęcia na studia równoległe:

  1. kandydat zaliczył co najmniej 2 semestry studiów na UW,
  2. kandydat uzyskał średnią ocen z przedmiotów zaliczonych dotąd na kierunku macierzystym nie niższą niż 4,0.

 

UWAGA! Studia równoległe są przeznaczone wyłącznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą poszerzyć zakres swojej edukacji o drugi kierunek.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat wybiera dwa teksty: jeden polski, jeden angielski

 

Teksty w języku polskim (dokładne informacje znajdują się w zakładce „Lektury do egzaminu”)

1. Chomsky, Naom, Nowy przyczynek do teorii idei wrodzonych. „Lingwistyka a filozofia”, Barbara Stanosz (red.), PWN, Warszawa 1977: 257-269.

2. Turing, Alan, Maszyna licząca a inteligencja. „Filozofia umysłu”, Bohdan Chwedeńczuk (red.), Fundacja Aletheia, Warszawa 1995: 271-300.

3. Johnson-Laird, Philip, Rozumowanie dedukcyjne. „Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku”, Zdzisław Chlewiński (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007: 212-238.

 

Teksty w języku angielskim

1. Miller, George A. 1956. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. „Psychological Review” 63 (2): 81–97.

2. Glenberg, Arthur M. 2010. Embodiment as a unifying perspective for psychology. „Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science”: 586–596.

3. Kosslyn, Stephen. 2005. Mental images and the Brain. „Cognitive Neuropsychology” 22 (3): 333–347.