ZDERZENIA 2017

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję studenckiej konferencji kognitywistycznej Zderzenia Poznawcze, podczas której będziemy zgłębiać zagadnienia związane z kognitywistyką ­– dyscypliną powstałą w  wyniku zderzenia między innymi filozofii umysłu, logiki, psychologii poznawczej, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, neuronauk oraz innych dziedzin podejmujących temat poznania i systemów poznawczych.

Termin: 20-21 maja 2017
Miejsce: CeNT UW, ul. Banacha 2C, Warszawa

W trakcie dwóch dni studenci trzeciego roku kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim przedstawią rezultaty swoich prac nad licencjatami i projektami badawczymi. Chcemy również stworzyć przestrzeń sprzyjającą wymienie doświadczeń związanych z pracą naukowo-badawczą ze studentami spoza naszego Instytutu. Dlatego zapraszamy również do wystąpień, w formie referatu lub posteru, studentów innych jednostek akademickich.

Udział w konferencji (zarówno czynny, jak i bierny) jest bezpłatny.

Program konferencji: program

Fanpage FB: www.facebook.com/zderzenia.poznawcze