I rok siatka zajęć

Semestr letni 2016/2017

IFMIMPSYCHPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIATEK
8.00-
9.30
8.15
-9.45
8.30-
10.00
9.45-
11.15
10.15-
11.45
10.15-
11.45
Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 3
B. Wcisło, M. Łełyk
9:45-11:15
CeNT, s. 4050

Wprowadzenia do matematyki II
ćwiczenia, gr. 3
9:45-11:15
dr J. Konarski
CeNT, s. 3050
PODSTAWY STATYSTYKI wykład
dr A. Domurat
10.15-11.45
PSYCH, s. aula
WSTĘP DO INFORMATYKI
wykład
dr J. Jabłonowski
10.15-11:45
CeNT, aula 1130
Wstęp do filozofii
Konwersatorium
gr. 1
dr M. Pokropski
CeNT, 4050
11.30-
13.00
12.15-
13.45
12.00-
13.30
Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 1
B. Wcisło, M. Łełyk
11:30-13:00
CeNT, s. 4223

Wprowadzenia do matematyki II
ćwiczenia, gr. 1
11:30-13:00
dr J. Konarski
CeNT, s. 3050
Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 1
P. Mazurkiewicz
12.00-13.30
PSYCH, s. 128
Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 3
P. Mazurkiewicz
12.00-13.30
PSYCH, s. 407
Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 1 (12.15-13.45)
dr J. Jabłonowski
CeNT 0141

Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 2 (12.15-13.45)
M. Ziombski
MIM 2042

Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 3 (12.15-13.45)
dr A. Janusz
MIM 2045
Wstęp do filozofii
Konwersatorium, gr. 2
dr M. Pokropski
CeNT, 4050

Wstęp do filozofii
Konwersatorium, gr. 3
A. Łukomska
CeNT, 3050
13.15-
14.45
14.15-
15.45
13.45-
15.15
Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 2
B. Wcisło, M. Łełyk
13:15-14:45
CeNT, s. 4223

Wprowadzenia do matematyki II
ćwiczenia gr. 2
13:15-14:45
dr J. Konarski
CeNT, s. 3050
Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 2
P. Mazurkiewicz
13.45-15.15
PSYCH, s. 128
PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH 1
wykład, gr. 1
prof. M. Haman
13.45-15.15
PSYCH, aula

Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 4
P. Mazurkiewicz
13.45-15.15
PSYCH, s. 407
Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 4 (14.15-15.45)
CeNT 0141
R. Zaborowski

Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 5 (14.15-15.45)
MIM 2042
Marcin Ziombski
WPROWADZENIE DO MATEMATYKI II
wykład
dr J. Konarski
CENT 0142
15.00-
16.30
16.15-
17-45
16.00-
17.30
LOGIKA I TEORIA
MNOGOŚCI II
wykład
prof. K. Wójtowicz
15.30-17.00
CeNT, s. 0142
Matematyka dla sokołów
(zajęcia dodatkowe)
P. Wałęga
15:00-16:30
IF 110
PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH 1
wykład, gr. 2
prof. M. Haman
16.00-17.30
PSYCH, aula

Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 5
P. Mazurkiewicz
16.00-17.30
PSYCH, s. 128
Wstęp do filozofii
Konwersatorium, gr. 4
A. Łukomska
CeNT, 3050
16.45-
18.15
18.15-
19.45
17.45-
19.15

Semestr zimowy 2016-2017

Do pobrania kognitywistyka-i-rok-2016-2017-sem-i

 

IFMIMPSYCHPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIATEK
8.00-
9.30
8.15-
9.45
8.30-
10.00
9.45-
11.15
10.15-
11.45
10.15-
11.45
Wprowadzenie do matematyki I
wykład
prof. K. Wójtowicz
09.45-11.15
CeNT, aula 0142
Matematyka dla orłów (nieobow.)
ćw.
mgr P. Wałęga
09.45-11.15
IF, s. 4
Logika i teoria mnogości
ćw. gr. 2
dr K. Kuś
09.45-11.15
IF, s. 4
METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
wykład
dr J. Komorowska
9.45-11.15
CeNT, s. Aula 0142
Psychologia eksperymentalna
ćwiczenia gr. 3
dr J. Komorowska-Mach,
mgr M. Łuniewska
9.45-11.15
CeNT, s. 5004
11.30-
13.00
12.15-
13.45
12.00-
13.30
Wprowadzenie do matematyki I
ćw. gr. 1
prof. K. Wójtowicz
11.30-13.00
CeNT, sala 4050

Wprowadzenie do matematyki I
ćw. gr. 2
mgr M. Łełyk
11.30-13.00
CeNT, sala 4223
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA
wykład
prof. M. Danielewiczowa
11.30-13.00
NEO, s. 2.014
Logika i teoria mnogości
ćw. gr. 3
dr K. Kuś
11.30-13.15
IF, s. 4
Psychologia eksperymentalna
ćw. gr. 1
dr J. Komorowska-Mach,
mgr M. Łuniewska
11.30-13.00
CeNT, s. 5004
Psychologia eksperymentalna
ćw. gr. 4
dr J. Komorowska-Mach,
mgr M. Łuniewska
11.30-13.00
CeNT, s. 5004
13.15-
14.45
14.15-
15.45
13.45-
15.15
Wprowadzenie do matematyki I
ćw. gr. 3
prof. K. Wójtowicz
13.15-14.45
CeNT, sala 4050

Wprowadzenie do matematyki I
ćw. gr. 4
mgr M. Łełyk
13.15-14.45
CeNT, sala 4223
Logika i teoria mnogości
ćw. gr. 1
dr K. Kuś
13.15-14.45
IF, s. 4
WSTĘP DO KOGNITYWISTYKI
wykład
prof. M. Miłkowski
13.15-14.45
Stary BUW, s. 205
Psychologia eksperymentalna
ćw. gr. 2
dr J. Komorowska-Mach,
mgr M. Łuniewska
13.15-14.55
CeNT, s. 5004
15.00-
16.30
16.15-
17-45
16.00-
17.30
JAK DZIAŁA MÓZG
wykład
prof. A. Wróbel
15.00-16.30
CeNT, aula 0142
LOGIKA I TEORIA MNOGOŚCI I
Wykład
prof. K. Wójtowicz
15.00-16.30
Stary BUW, s. 205
Logika i teoria mnogości
ćw. gr. 4
dr K. Kuś
15.00-16.30
IF, s. 4
16.45-
18.15
18.15-
19.45
17.45-
19.15
18.30-20.00