I rok siatka zajęć

Semestr letni 2017-2018

IFMIMPSYCHPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIATEK
8.00-
9.30
8.15
-9.45
8.30-
10.00
9.45-
11.15
10.15-
11.45
10.15-
11.45
LOGIKA I TEORIA
MNOGOŚCI II
wykład
dr hab. J. Golińska-Pilarek
9.45-11.15
CeNT, aula 0142
Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 1
dr A. Trzcińska
10.15-11.45
PSYCH, s. 407
PODSTAWY STATYSTYKI
wykład
Prof. A. Tarnowski
10.15-11.45
PSYCH, s. 408
WSTĘP DO INFORMATYKI
wykład
dr J. Jabłonowski
10.15-11.45
CeNT, aula 1130
Wstęp do filozofii
konwersatorium, gr. 1
dr A. Andrzejewski
9.45-11.15
CeNT, s. 4050

Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 5
T. Tajmajer
9.45-11.15
CeNT, s. 0141
11.30-
13.00
12.15-
13.45
12.00-
13.30
Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 1
dr hab. J. Golińska-Pilarek
11.30-13.00
CeNT, s. 1101

Wprowadzenia do matematyki II
ćwiczenia, gr. 1
dr J. Konarski
11.30-13.00
CeNT, s. 4050
Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 2
dr A. Trzcińska
12.00-13.30
PSYCH, s. 407
Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 4
dr A. Trzcińska
12.00-13.30
PSYCH, s. 407
Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 1
dr J. Jabłonowski
12.15-13.45
CeNT, s. 0141

Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 3
dr A. Janusz
12.15-13.45
MIM, s. 3044
Wstęp do filozofii
konwersatorium, gr. 2
dr A. Łukomska
11.30-13.00
CeNT, s. 4050

Wstęp do filozofii
konwersatorium, gr. 3
A. Latkowski
11.30-13.00
CeNT, s. 1101
13.15-
14.45
14.15-
15.45
13.45-
15.15
Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 2
dr hab. J. Golińska-Pilarek
13.15-14.45
CeNT, s. 1101

Wprowadzenia do matematyki II
ćwiczenia, gr. 2
dr J. Konarski
13.15-14.45
CeNT, aula 0142
(23.04 jednorazowa zmiana sali na s. 04.223)
Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 3
dr A. Trzcińska
13.45-15.15
PSYCH, s. 407
PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH 1
wykład, gr. 1
prof. M. Haman
13.45-15.15
PSYCH, aula
Grupa razem z WP

Podstawy statystyki
ćwiczenia, gr. 5
dr A. Trzcińska
13.45-15.15
PSYCH, s. 407
Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 2
R. Piórkowski
14.15-15.45
CeNT, s. 0141

Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 4
J. Sosnowska
14.15-15.45
MIM, s. 2044
WPROWADZENIE DO MATEMATYKI II
wykład
dr J. Konarski
13.15-14.45
CENT, aula 0142
15.00-
16.30
16.15-
17-45
16.00-
17.30
Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 3
dr. M. Łełyk
15.00-16.30
CeNT, s. 1101

Wprowadzenia do matematyki II
ćwiczenia gr. 3
dr J. Konarski
15.00-16.30
CeNT, s. 3050
PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH 1
wykład, gr. 2
prof. M. Haman
16.00-17.30
PSYCH, aula
Grupa razem z WP
Wstęp do filozofii
konwersatorium, gr. 4
dr. A. Łukomska
15.00-16.30
CeNT, s. 3050
16.45-
18.15
18.15-
19.45
17.45-
19.15