Kontakt

 Studia licencjackieStudia magisterskie
Sekretariat studiówGrażyna Płoszyńska
Instytut Filozofii UW, pokój 100
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
e-mail: gploszynska@uw.edu.pl
tel.: (+48) 22-55-23-701
Ewa Gajewska
Wydział Psychologii UW, pokój 75
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail: Ewa.Gajewska@psych.uw.edu.pl
tel.: (+48) 22-55-49-712
Godziny otwarcia sekretariatuponiedziałek: 10:00–14:00
wtorek: 11:30–15:30
środa: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
czwartek: 13-16.30
piątek: 10.30-13.30




poniedziałek: 9:00–14:00
wtorek: 10:00–16:00
środa: 11:00–14:00
czwartek: 10:00–16:00

UWAGA:
W niektóre wtorki i czwartki, po uprzednim umówieniu się,
możliwe są spotkania
z p. Gajewską po godzinie 16:00.
Kierownik studiówdr hab. Justyna Grudzińska
Instytut Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
e-mail: kognitywistyka@uw.edu.pl
tel.: (+48) 22-55-20-103
Dyżur: pokój 10 (w bramie), poniedziałki 12:00-13:00 oraz czwartki 15:00-16.00
Strona domowa
dr Grzegorz Krajewski
Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail: k2@uw.edu.pl
tel.: (+48) 668 481 161
Dyżur: pokój 210,
wtorki 11:00-13:00,
czwartki 14:00-16:00