ZDERZENIA POZNAWCZE 2023

Zderzenia Poznawcze 2023
baner

Z przyjemnością zapraszamy na ósmą edycję konferencji Zderzenia Poznawcze, organizowanej przez studentki i studentów kognitywistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie dwóch dni, na konferencji będzie można zapoznać się z pracami badawczymi dotyczącymi dziedzin związanych z szeroko pojętą kognitywistyką. Wśród nich znajdą się między innymi wystąpienia związane z lingwistyką, sztuczną inteligencją, psychologią poznawczą, filozofią, neurobiologią oraz informatyką. Dodatkowo, jak co roku, będzie również okazja do wysłuchania wystąpień naszych Gości specjalnych.

Zderzenia Poznawcze są konferencją otwartą! W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału studentki i studentów studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich i doktoranckich, również spoza naszego Wydziału lub z innych jednostek akademickich, których prace wpisują się w interdyscyplinarny charakter konferencji. Zachęcamy również do uczestnictwa biernego! Udział w konferencji jest bezpłatny.

GOŚCIE SPECJALNI

prof. Ewa Czerniawska

Ewa Czerniawska to wykładowczyni, profesor nauk humanistycznych i jedna z czołowych polskich ekspertek w dziedzinie psychologii uczenia się i pamięci. Jej zainteresowania badawcze obejmują strategie pamięciowe, metapoznanie, usprawnianie pamięci, różnice indywidualne w zakresie pamięci i uczenia się, psychologię węchu oraz wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze. Jest również członkinią European Association for Research on Learning and Instruction. Prowadzi współpracę z wieloma ośrodkami badawczymi za granicą, w tym z Universita di Padova, Universität Potsdam oraz University of Newcastle.

Jan Zyśko

Jan Zyśko posiada zróżnicowane wykształcenie w dziedzinach ekonomii, matematyki i badań ilościowych. Jest doktorantem w zakresie uczenia maszynowego, uzyskał tytuł magistra z ilościowych metod ekonomicznych oraz tytuł licencjata w dziedzinie matematyki i ekonomii. Posiada umiejętności programowania w kilku językach, takich jak Python, SQL, MatLab i Stata, a także praktyczną wiedzę na temat budowania różnych modeli ekonometrycznych (skoncentrowanych na wyjaśnieniu i istotności statystycznej) oraz modeli uczenia maszynowego (skoncentrowanych na analizie predykcyjnej). Pasjonuje się grą w szachy. Jest zawodnikiem polskiego związku szachowego z rankingiem FIDE 2143 w szachach klasycznych i 2111 w szachach szybkich. W ramach swojego wystąpienia zaprezentuje swoje badania z zakresu generowania materiału treningowego przy pomocy metod sztucznej inteligencji na przykładzie szachów.

HARMONOGRAM

Tegoroczne wystąpienia odbywać się będą równolegle w czterech salach na Wydziale Filozofii. W salach na piętrach uczestnicy będą prezentować swoje prace. Gości specjalnych wysłuchamy na auli, a sesja posterowa odbędzie się w korytarzu do niej prowadzącym. Podczas przerw kawowych czeka na Państwa drobny poczęstunek oraz napoje.

ABSTRAKTY

Prosimy o przesyłanie abstraktów Państwa wystąpień (max 350 słów) do dnia 23 kwietnia. Koniecznie w pliku edytowalnym programem Word (doc, docx, odt, NIE PDF) - zależy nam na tym, aby bez problemu skopiować tekst, aby potem umieścić go w księdze abstraktów, a jeśli będzie taka konieczność także nanieść i odesłać poprawki. Proszę pamiętać, że Państwa abstrakt powinien zawierać tytuł wystąpienia, a także informacje o tym, o czym będą Państwo mówić - jaki problem Państwo poruszają, jego kontekst teoretyczny i informację, dlaczego jest istotny. Oprócz tego abstrakt powinien zawierać także cel wystąpienia (proponowane rozwiązanie problemu/sposób analizy), informacje o metodzie badawczej, bibliografię, a także informację, czy referują Państwo własną pracę czy omawiają prace innych. Prosimy o terminowe przesyłanie abstraktów na maila zderzenia.poznawcze@gmail.com. Potwierdzimy otrzymanie Państwa abstraktu w odpowiedzi na maila z załącznikiem. Nie przesłanie abstraktu w terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników konferencji.

REJESTRACJA

Przedłużyliśmy rejestrację dla uczestniczek i uczestników zewnętrznych do 30 kwietnia.

ORGANIZATORKI I ORGANIZATORZY

Przewodniczące komitetu organizacyjnego

Agnieszka Mankiewicz

Natalia Robak

Komitet organizacyjny

Anna Czartoszewska

Adam Okrasiński

Wiktoria Sodel

Maksymilian Mucha

Aleksandra Wolska

Mateusz Wolski

Julia Skibińska

Karolina Wilk

Kamil Tomaszek

Martyna Stasiewicz

Sabina Kozłowska

Zuzia Bakuniak

Michał Modelski

Berke Şenşekerci

Mateusz Mikołajczyk

Helena Długokęcka

Ada Łazuga

Julia Kucińska

Marta Strzelczyk

Agnieszka Karwacka

KONTAKT

Masz pytanie? Napisz do nas:  zderzeniapoznawcze@gmail.com.

LOKALIZACJA

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

27-28 maja 2023

wspierają nas

bądź na bieżąco