Moduł Specjalizacyjny 2

Terminy rejestracji na sem. zimowy 2023/24

Wydział Filozofii: 

 • od 01.06.2023 do 30.06.2023
 • od 15.09.2023 do 15.10.2023

Wydział Psychologii: 

 • od 06.07.2023 do 16.07.2023

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: 

 • od 02.10.2023, godz. 9:00 do 08.10.2023, godz. 17:00
  rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania się
 • od 10.10.2023 do 16.10.2023
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
 • od 18.10.2023, godz. 9:00 do 22.10.2023, godz. 17:00
  rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania się
 • od 24.10.2023 do 05.11.2023
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów

Przedmioty dostępne w rejestracji: Filozofia i Psychologia