Program studiów od 2014

Rok IECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 1
Logika i teoria mnogości I560w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki I560w+ćwegz+z/o
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości2,530wegz
Wstęp do językoznawstwa ogólnego2,530wegz
Metodologia badań psychologicznych430wegz
Psychologia eksperymentalna2,530ćwz/o
Wstęp do kognitywistyki2,530wz/o
E-learning informatyczny1,515ćwz/o
Lektorat z języka obcego [‎1]260lektz/o
BHP0,54z
Ochrona własności intelektualnej0,54z
W-F [‎2]0,530z
Razem (semestr 1)29383
Semestr 2
Logika i teoria mnogości II560w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki II560w+ćwegz+z/o
Wstęp do informatyki660w+labegz+z/o
Podstawy statystyki660w+ćwegz+z/o
Procesy poznawcze430wegz
Wstęp do filozofii2,530konwz/o
Lektorat z języka obcego [‎1]260lektz/o
W-F [‎2]0,530z
Razem (semestr 2):31390
Razem (rok I):60773
Rok IIECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 3
Psychologia rozwoju poznawczego2,530wegz
Filozofia umysłu I4,530+30w+ćwegz+z/o
Filozofia języka I4,530+30w+ćwegz+z/o
Lingwistyka I530+30w+ćwegz+z/o
Programowanie i projektowanie obiektowe530+30w+labegz+z/o
Statystyka I z R2,530labz/o
Pracownia EEG230labz/o
Lektorat z języka obcego [‎1]260lektz/o
W-F [‎2]0,530z
Razem (semestr 3):28,5390
Semestr 4
Psycholingwistyka eksperymentalna2,530Kz/o
Sztuczna inteligencja530+30w+ćwegz+z/o
Lingwistyka II530+30w+ćwegz+z/o
Analiza sygnałów EEG230labz/o
Metody badania funkcjonującego mózgu2,530wegz
Lektorat z języka obcego [‎1]260lektz/o
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego [‎1]20z/o
W-F [‎2]0,530z
Moduł specjalizacyjny I [‎3]10120w+ćwegz+z/o
Statystyka II530+30
Teoria obliczeń530+30
Filozofia języka II530+30
Filozofia umysłu II530+30
Razem (semestr 4):31,5420
Razem (rok II):60810
Rok IIIECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Etyczne problemy w kognitywistyce2,530konwz/o
Academic writing + prezentacja danych2,530konwz/o
Seminarium licencjackie560semz/o
Licencjacki grupowy projekt badawczy1260projz/o
Praktyki licencjackie [4]590praktz
Przedmioty ogólnouniwersyteckie [‎5]890z/o
Moduł specjalizacyjny II [6]25330w, ćw, projegz, z/o
Razem (rok III)60660
Razem 3 lata:1802273
  1. Student może obrać dowolny język obcy w ramach lektoratu i odpowiednio podejść do egzaminu certyfikacyjnego z dowolnego języka. Jednakże podstawowym językiem obcym w kognitywistyce jest język angielski, którego znajomość bierna i czynna jest wymagana w programie (por. efekty kształcenia K_U20, K_U21, K_U22).
  1. Student może zaliczyć przedmiot W-F do końca 5-ego semestru.
  1. Student wybiera przedmioty realizujące przynajmniej 10 punktów ECTS z puli czterech przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie cztery przedmioty oferowane są co roku.
  1. Student może realizować praktyki studenckie od 4-ego semestru studiów.
  1. Student może zaliczyć przedmioty ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze.
  1. Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 25 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie będzie podejmowana decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane. Moduł Specjalizacyjny II obejmie co najmniej dziesięć przedmiotów. Będzie dobrą praktyką, jeżeli przedmioty specjalizacyjne prowadzone będą również przez prowadzących seminaria licencjackie.