Co po studiach?

Absolwenci kończący studia kognitywistyczne I stopnia będą dysponowali zarówno gruntowną wiedzą z zakresu szeroko rozumianej psychologii poznawczej, neurobiologii i językoznawstwa oraz właściwymi logice i filozofii umiejętnościami analitycznymi i interpretacyjnymi. Dzięki przedmiotom matematycznym i informatycznym nabędą podstawowe umiejętności budowania modeli matematycznych i ich praktycznego stosowania, używania narzędzi informatycznych i metod matematycznych do przetwarzania i analizy danych.

Oferowane przedmioty specjalizacyjne mają za zadanie przygotować absolwentów do rozpoczęcia działalności zawodowej. W zależności od wyboru przedmiotów spoza kanonu przedmiotów obowiązkowych otwierają się przed absolwentami różne drogi rozwoju zawodowego.