Program studiów 2013/2014

Rok IBlokECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 1
Logika i teoria mnogości IM530+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki IM530+30w+ćwegz+z/o
Wstęp do informatykiI530+30w+labegz+z/o
Jak działa mózg: od neuronu do świadomościN2.530wegz
Wstęp do językoznawstwa ogólnegoL2.530wegz
Wstęp do kognitywistykiK2.530wz/o
Metodologia badań psychologicznychP430wegz
Lektorat z języka obcego [1]J260lektz/o
BHPO0.54z
Ochrona własności intelektualnejO0.54z
W-F [2]O0.530z
Razem (semestr 1):30398
Semestr 2
Logika i teoria mnogości IIM530+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematykiM530+30w+ćwegz+z/o
Wstęp do filozofiiF2.530konwz/o
Podstawy statystykiM8.530+30+30w+ćw+labegz+z/o+z/o
Procesy poznawczeP430wegz
Psychologia eksperymentalnaP2.530ćwz/o
Lektorat z języka obcego [1]J260lektz/o
W-F [2]O0.530z
Razem (semestr 2):30390
Razem (rok I):60788
Rok IIBlokECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 3
Psychologia rozwoju poznawczegoP2.530wegz
Academic writing + prezentacja danychK2.530konwz/o
Filozofia umysłu IF4.530+30w+ćwegz+z/o
Filozofia języka IF4.530+30w+ćwegz+z/o
Programowanie i projektowanie obiektoweI530+30w+labegz+z/o
Pracownia EEGN2.530labz/o
Lingwistyka IL4.530+30w+ćwegz+z/o
Lektorat z języka obcego [1]J260lektz/o
W-F [2]O0.530z
Razem (semestr 3):28.5390
Semestr 4
Psycholingwistyka eksperymentalnaP2.530konw.z/o
Sztuczna inteligencjaI530+30w+ćwegz+z/o
Lingwistyka IIL4.530+30w+ćwegz+z/o
Analiza sygnałów EEGN2.530labz/o
Metody badania funkcjonującego mózguN2.530wegz
Lektorat z języka obcego [1]J260lektz/o
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego [1]J20z/o
W-F [2]O0.530z
Moduł specjalizacyjny I [3]10120w+ćwegz+z/o
Statystyka II M530+30
Teoria obliczeńM530+30
Filozofia języka IIF530+30
Filozofia umysłu IIF530+30
Razem (semestr 4):31.5420
Razem (rok II):60810
Rok IIIBlokECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Etyczne problemy w kognitywistyceK2.530konwz/o
Seminarium licencjackieK560semz/o
Licencjacki grupowy projekt badawczyK14.560projz/o
Praktyki licencjackie [4]K590praktz
Przedmioty ogólnouniwersyteckie [5]O890z/o
Moduł specjalizacyjny II [6]25330w, ćw, projegz, z/o
Razem (rok III)60620
Razem 3 lata:1802218
  1. Student może obrać dowolny język obcy w ramach lektoratu i odpowiednio podejść do egzaminu certyfikacyjnego z dowolnego języka. Jednakże podstawowym językiem obcym w kognitywistyce jest język angielski, którego znajomość bierna i czynna jest wymagana w programie (por. efekty kształcenia K_U20, K_U21, K_U22).
  1. Student może zaliczyć przedmiot W-F do końca 5-ego semestru.
  1. Student wybiera przedmioty realizujące przynajmniej 10 punktów ECTS z puli czterech przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie cztery przedmioty oferowane są co roku.
  1. Student może realizować praktyki studenckie od 4-ego semestru studiów.
  1. Student może zaliczyć przedmioty ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze.
  1. Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 25 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie będzie podejmowana decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane. Moduł Specjalizacyjny II obejmie co najmniej dziesięć przedmiotów. Będzie dobrą praktyką, jeżeli przedmioty specjalizacyjne prowadzone będą również przez prowadzących seminaria licencjackie.