Dopisanie na zajęcia

Jeżeli nie mogą się Państwo samodzielnie zapisać na zajęcia w rejestracji, tj. w grupie zabrakło miejsc, mają Państwo problemy techniczne bądź inne, mogą Państwo skorzystać z procedury zdalnej rejestracji dodatkowej. W tym celu należy kolejno:

  1. Skontaktować się z prowadzącym w celu uzyskania zgody na dopisanie do grupy
  2. Wypełniony formularz przesłać z Pełnomocnik ds. USOS na Wydziale Filozofii Alicji Chybińskiej na adres a.chybinska@uw.edu.pl

W przypadku, gdy wykładowca długo nie odpowiada na maile, a jest to dla Państwa przedmiot obowiązkowy, tj. przewidziany programem studiów, proszę o kontakt z kierownikiem studiów na adres kognitywistyka@uw.edu.pl.

Dopisanie na zajęcia na Wydziale Psychologii (zajęcia, których kod zaczyna się od 2500) – należy kontaktować się Pełnomocnikiem ds. USOS Wydziału Psychologii: usosweb@psych.uw.edu.pl