Uznawanie przedmiotów

Jeżeli planują Państwo wnioskowanie o uznanie oceny z przedmiotu z innego Wydziału UW bądź innej uczelni (tzw. przedmioty obce) jako ekwiwalentu przedmiotu z kognitywistyki prosimy o NIEREJESTROWANIE się na te zajęcia w USOS-ie bądź o wypisanie się z nich w czasie trwania rejestracji.

1) W wypadku próśb o uznanie ocen z BHP, POWI, lektoratów, egzaminów certyfikacyjnych, OGUN-ów i WF należy złożyć przez USOSweb:

  • podanie do kierownika studiów wraz z załącznikiem (dokumentem potwierdzającym otrzymanie zaliczenia lub oceny na innym kierunku, tj. kartą przebiegu studiów lub w wypadku ocen nieznajdujących się w USOS UW dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia lub oceny z pieczątką potwierdzającą sekretariatu jednostki, w której realizowany był przedmiot).

2) W przypadku przedmiotów znajdujących się na liście równoważnych dla studentów MISH oraz MISMaP podanie należy złożyć do Dyrektora Kolegium MISH/MISMaP.

3) Na uznanie oceny z przedmiotów kierunkowych muszą wyrazić zgodę kolejno:

i) koordynator lub prowadzący dany przedmiot, a następnie

ii) kierownik studiów na kierunku Kognitywistyka.

Zgoda jest każdorazowo udzielana na podstawie: sylabusa zajęć, które mają być podstawą przepisania, oraz potwierdzonej oceny otrzymanej z tego przedmiotu.

Zgodę od prowadzącego na uznanie oceny można uzyskać mailowo bądź na specjalnym formularzu, na którym musi się podpisać prowadzący zajęcia albo koordynator przedmiotu na kierunku kognitywistyka: Formularz przepisania oceny.

Przedmioty, na podstawie których student wnioskuje o uznanie przedmiotu kognitywistycznego, nie mogą mieć mniej punktów ECTS ani godzin niż ten kognitywistyczny.

Po uzyskaniu zgody należy złożyć przez USOSweb:

1. podanie do kierownika studiów wraz z załącznikami:

a) otrzymanym mailem od prowadzącego bądź podpisanym przez niego formularzem,

b) dokumentem potwierdzającym otrzymanie oceny na innym kierunku lub innej uczelni (karta przebiegu studiów z pieczątką).