Uznawanie przedmiotów

Uwaga! Jeżeli planują Państwo wnioskowanie o uznanie oceny z przedmiotu z innego Wydziału UW bądź innej uczelni (tzw. przedmioty obce) jako ekwiwalentu przedmiotu z kognitywistyki prosimy o NIEREJESTROWANIE się na te zajęcia w USOS-ie bądź o wypisanie się z niego w czasie trwania rejestracji.

1) W wypadku próśb o uznanie ocen z BHP, POWI, lektoratów, OGUN-ów i WF należy złożyć w sekretariacie Kognitywistyki:

  • podanie do kierownika studiów wraz z dokumentami potwierdzającymi otrzymanie zaliczenia lub oceny na innym kierunku (ksero oceny w indeksie, w wypadku ocen nieznajdujących się w USOS UW wydrukowany dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia lub oceny z pieczątką potwierdzającą sekretariatu jednostki, w której realizowany był przedmiot).

2) W przypadku przedmiotów znajdujących się na liście równoważnych dla studentów MISH oraz MISMaP należy złożyć w sekretariacie Kognitywistyki:

  • podanie do kierownika studiów wraz z dokumentami potwierdzającymi otrzymanie zaliczenia lub oceny na innym kierunku (ksero oceny w indeksie, w wypadku ocen nieznajdujących się w USOS UW wydrukowany dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia lub oceny z pieczątką potwierdzającą sekretariatu jednostki, w której realizowany był przedmiot).

3) Na uznanie oceny z przedmiotów kierunkowych muszą wyrazić zgodę kolejno:

i) koordynator lub prowadzący dany przedmiot, a następnie

ii) kierownik studiów na kierunku Kognitywistyka.

Zgoda jest każdorazowo udzielana na podstawie: sylabusa zajęć, które mają być podstawą przepisania, oraz potwierdzonej oceny otrzymanej z tego przedmiotu.

Zgodę od prowadzącego na uznanie oceny można uzyskać mailowo bądź na specjalnym formularzu, na którym musi się podpisać prowadzący zajęcia albo koordynator przedmiotu na kierunku kognitywistyka: Formularz przepisania oceny.

UWAGA! przedmioty, na podstawie których student wnioskuje o uznanie przedmiotu kognitywistycznego, nie mogą mieć mniej punktów ECTS ani godzin niż ten kognitywistyczny. Prosimy o podanie ich liczby razem z oceną na formularzu przepisaniu oceny.

Po uzyskaniu zgody należy złożyć w sekretariacie:

i) podanie do kierownika studiów wraz z

ii) kopią otrzymanego maila od prowadzącego bądź podpisanym przez niego formularzem,

iii) dokumentem potwierdzającym otrzymanie oceny na innym kierunku (ksero oceny w indeksie albo wydrukowany dokument z USOS z pieczątką potwierdzającą tamtejszego sekretariatu).