Tutorzy

Proponowani tutorzy dla studentów MISH i MISMaP realizujących minimum na kierunku Kognitywistyka

Nazwisko i ImięDane kontaktoweZainteresowania naukowe
prof. dr hab. Magdalena DanielewiczKatedra Lingwistyki Formalnej, Wydział Neofilologii UW,
ul. Dobra 55
e-mail: m.m.danielewicz@uw.edu.pl
Teoria języka, językoznawstwo ogólne, składnia, semantyka i pragmatyka języka naturalnego.
dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. ucz.Zakład Logiki, Wydział Filozofii UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: j.golinska@uw.edu.pl
Logika i jej zastosowania w filozofii, matematyce, informatyce, kognitywistyce i sztucznej inteligencji; logiki nieklasyczne; teoria dowodu; teoria modeli.
dr hab. Justyna Grudzińska-ZawadowskaZakład Filozofii Analitycznej, Wydział Filozofii UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: j.grudzinska@uw.edu.pl
Semantyka języków naturalnych, filozofia języka.
prof. dr hab. Ewa HamanKatedra Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki, Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7
e-mail: ewa.haman@psych.uw.edu.pl

Psycholingwistyka rozwojowa, rozwój językowy dzieci jedno- i wielojęzycznych, międzyjęzykowe badania porównawcze.
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.Katedra Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki, Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7
e-mail: maciej.haman@psych.uw.edu.pl
Rozwój pojęć: wiedza rdzenna i wczesne nastawienia poznawczo-uwagowe, poznanie liczbowe, „Teoria Umysłu” (ToM), modelowanie systemów pojęciowych; neuroobrazowanie fNIRS; eyetracking.
dr Grzegorz KrajewskiKatedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii UW,
ul. Stawki 5/7
e-mail: krajewski@psych.uw.edu.pl
Psycholingwistyka, rozwój językowy dzieci, przetwarzanie języka przez dorosłych.
dr hab. Ewa KublikZakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
ul. Pasteura 3
e-mail: e.kublik@nencki.gov.pl
Neurofizjologia, zależność mechanizmów percepcji od stanu mózgu (czujność, uwaga), układ dotykowy, percepcja bodźców dotykowych, elektorfizjologia, rejestracje elektrofizjologicznych sygnałów mózgu ludzi (EEG) i zwierząt (lokalne potencjały polowe i potencjały czynnościowe), elektrofizjologia w połączeniu z optycznymi metodami stymulacji neuronów (optogenetyka), analiza sygnałów elektorfizjologicznych.
dr Katarzyna KuśZakład Epistemologii, Wydział Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: kkus@uw.edu.pl
Filozofia eksperymentalna, metafilozofia, ogólna metodologia nauk oraz filozofia nauki (problem wyjaśniana w naukach formalnych, przyrodniczych i społecznych, funkcje modeli w nauce), epistemologia (potoczne teorie wiedzy i działania, epistemologia modalna, wiedza aprioryczna).
dr Mateusz ŁełykZakład Logiki, Wydział Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: mlelyk@uw.edu.pl
Logika matematyczna, podstawy matematyki, aksjomatyczne teorie prawdy, teoria mnogości, teoria obliczeń, niestandardowe modele arytmetyki i teorii mnogości.
prof. dr hab. Joanna Odrowąż-SypniewskaZakład Filozofii Analitycznej, Wydział Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: j.odrowaz@uw.edu.pl
Filozofia języka, semiotyka logiczna, ontologia.
dr Marek PokropskiZakład Filozofii Nowożytnej, Wydział Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: mpokropski@uw.edu.pl
Filozofia umysłu, filozofia nauk kognitywnych.
prof. dr hab. Adam PrzepiórkowskiZakład Semiotyki Logicznej, Wydział Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5,
e-mail: a.przepiorkowski@uw.edu.pl
Składnia i semantyka języków naturalnych.
prof. dr hab. Joanna Rączaszek-LeonardiKatedra Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki, Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7
e-mail: raczasze@psych.uw.edu.pl
Zastosowanie teorii i metod badania układów dynamicznych w psychologii (np. analiza rekurencji i jej zastosowania), badania języka w interakcji, powstawanie pojęć i relacji abstrakcyjnych, psychologia ekologiczna, ekologiczna teoria języka; analiza interakcji, analiza ruchu.
prof. dr hab. Andrzej Wróbel1. Zakład Epistemologii, Wydział Filozofii, UW,,
2. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
e-mail: a.wrobel@nencki.edu.pl
http://www: wrobelvision.com
Elektrofizjologia układów zmysłowych, neurofizjologia (uwaga, pamięć), neuroinformatyka.
dr Adrian ZiółkowskiZakład Semiotyki Logicznej, Wydział Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
e-mail: adrian.a.ziolkowski@uw.edu.pl
Filozofia eksperymentalna, psychologia poznawcza, metody ilościowe w badaniach społecznych, filozofia języka, epistemologia.