Rekrutacja na studia II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. UWAGA: osoby, które są w trakcie kończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia, mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW i wziąć udział w rekrutacji jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. W takim wypadku w rubryce „Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów” należy zaznaczyć właściwy dokument (np. „polski dyplom licencjata”), pozostawiając puste pola dotyczące szczegółowych informacji (takich jak numer dyplomu). Żeby jednak zostać przyjętym, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, dyplom (lub zaświadczenie o jego uzyskaniu wydane przez właściwą uczelnię) należy przedłożyć w momencie składania dokumentów!

Kandydaci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek rekrutacyjnych:

Więcej informacji oraz zapisy w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z dr. Grzegorzem Krajewskim, pisząc na adres k2@uw.edu.pl lub dzwoniąc na numer 668 481 161.
 

Terminy rekrutacji

Tura rejestracji
Początek rejestracji
Koniec rejestracji
Termin egzaminu
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
I tura
5.06.2017
14.07.2017
17.07.2017
21.07.2017
24-28.07.2017
II tura
1.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
26.09.2017
27-28.09.2017