Jak dostać się na K2?

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.* Kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu pisemnego. Egzamin obejmuje treści poruszane w lekturach, których spis dostępny jest pod tym linkiem. Zakwalifikowanych na studia zostanie maksymalnie trzydzieści osób, które osiągnęły najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% wyniku maksymalnego.

Więcej informacji oraz zapisy w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z dr. Grzegorzem Krajewskim, pisząc na adres k2@uw.edu.pl lub dzwoniąc pod numer 668 481 161.

Terminy rekrutacji

Tura rekrutacji
Początek rejestracji
Koniec rejestracji
Termin egzaminu
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
I tura
5.06.2018
18.07.2018
20.07.2018
24.07.2018
26-31.07.2018
W wyniku I tury rekrutacji wyczerpany został limit miejsc. W przypadku ewentualnych rezygnacji może odbyć się jeszcze dodatkowa tura. Jej terminy pojawią się tu na początku września.


* UWAGA: Osoby, które są w trakcie kończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia, mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW i wziąć udział w rekrutacji jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. W takim wypadku w rubryce „Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów” należy zaznaczyć właściwy dokument (np. „polski dyplom licencjata”), pozostawiając puste pola dotyczące szczegółowych informacji (takich jak numer dyplomu). Żeby jednak zostać przyjętym, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, dyplom (lub zaświadczenie o jego uzyskaniu wydane przez właściwą uczelnię) należy przedłożyć w momencie składania dokumentów!