Dla MISH i MISMaP

1. Gdyby mieli Państwo (Państwo = studenci MISH i MISMaP) problem z rejestracją w USOS na wybrane zajęcia, proszę pisać do mnie (mnie = kierownik studiów, Katarzyna Kuś): kkus@uw.edu.pl

2. Proponowani tutorzy dla studentów MISH i MISMaP realizujących minimum na kierunku kognitywistyka.

.

3. Minima programowe

MISH

Dla osób rozpoczynających studia w 2013.
Dla osób rozpoczynających studia w 2014.

.

MISMaP