Rekrutacja 2020

Studia kognitywistyczne mają interdyscyplinarny charakter. Dlatego przy rekrutacji będą brane pod uwagę zarówno wyniki matury z matematyki, osiągnięcia językowe, jak i wyniki z wybranych przez kandydata przedmiotów.

W razie pytań prosimy pisać na adres: kognitywistyka@uw.edu.pl

Tryb przeniesienia

Terminy

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów:

  • I termin: 20-22 lipca 2020 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23-24 lipca 2020 r.
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2020 r.
  • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 29-30 lipca 2020 r.
  • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Wszystkie informacje dostępne są również pod linkiem:

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S1-KOG/?from=registration:PELNE2020