Bloki kształcenia

  • Przedmioty psychologiczne

Metodologia badań psychologicznych (semestr 1)
Psychologia procesów poznawczych I i II (semestr 2 i 3)
Psychologia eksperymentalna (semestr 1)
Psychologia rozwoju poznawczego (semestr 3)
Psycholingwistyka eksperymentalna (semestr 4)

  • Przedmioty matematyczne

Logika i teoria mnogości I (semestr 1)
Wprowadzenie do matematyki I (semestr 1)
Logika i teoria mnogości II (semestr 2)
Wprowadzenie do matematyki II (semestr 2)
Podstawy statystyki (semestr 2)
Statystyka I – metody statystyczne (semestr 3)
Moduł Specjalizacyjny I – Statystyka II (semestr 4)
Moduł Specjalizacyjny I – Teoria obliczeń (semestr 4)

  • Przedmioty informatyczne i programistyczne

Wstęp do Informatyki (semestr 2)
Programowanie i projektowanie obiektowe (semestr 3)
Statystyka I z R (semestr 3)
Sztuczna inteligencja (semestr 4).
Moduł Specjalizacyjny I – Teoria obliczeń (semestr 4)

  • Przedmioty neuronaukowe:

Jak działa mózg: od neuronu do świadomości (semestr 1)
Pracownia EEG (semestr 3)
Analiza sygnałów EEG (semestr 4)
Metody badania funkcjonującego mózgu (semestr 4)

  • Przedmioty lingwistyczne

Wstęp do językoznawstwa ogólnego (semestr 1)
Lingwistyka I (semestr 3)
Lingwistyka II (semestr 4)
Psycholingwistyka eksperymentalna (semestr 4)

  • Przedmioty filozoficzne

Wstęp do filozofii (semestr 2)
Filozofia umysłu I (semestr 3)
Filozofia języka I (semestr 3)
Moduł Specjalizacyjny I – Filozofia języka II (semestr 4)
Moduł Specjalizacyjny I – Filozofia umysłu II (semestr 4)

  • Przedmioty ogólne

Wstęp do kognitywistyki (semestr 1)
Academic writing + prezentacja danych (semestr 5)
Etyczne problemy w kognitywistyce (semestr 5)
Moduł Specjalizacyjny II (semestr 5, 6)
Seminarium licencjackie (semestr 5, 6)
Licencjacki grupowy projekt badawczy (semestr 5, 6)
Praktyki licencjackie (semestr 5, 6)