Tryb przeniesienia

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA W TRYBIE PRZENIESIENIA

W sprawach przeniesień, należy pisać na adres: kognitywistyka@uw.edu.pl

Forma: egzamin ustny (rozmowa kwalifikacyjna). Rozmowy będą się odbywały w uzgodnionym z kandydatami terminie po zaliczeniu przez nich bieżącego etapu studiów.

Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa dotyczy zakresu wiedzy i umiejętności, które kandydat zdobył w trakcie dotychczasowych studiów na innej uczelni; w wyniku rozmowy komisja rekrutacyjna określi etap toku studiów, na który kandydat może zostać przyjęty.

Limit miejsc: nie więcej niż 5 osób rocznie

Wymagane dokumenty

Po skontaktowaniu się z kierownikiem studiów (kognitywistyka@uw.edu.pl) należy dostarczyć do sekretariatu studiów Kognitywistyka (pok. 100, I piętro, poniedziałek: 11:00 -15.00, wtorek, czwartek:  10:00 -14:00 ) wymagane dokumenty:

  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku / ukończenie etapu studiów,
  • podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia (wzór podania)
  • kopie sylabusów przedmiotów realizowanych na macierzystej uczelni, których tematyka i efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia przedmiotów na kierunku Kognitywistyka na UW
  • zgodę dziekana jednostki macierzystej na przeniesienie