Stypendium rektora

Osoby, które będą ubiegać się o stypendium rektora proszone są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na ten temat.

Studenci studiów uzupełniających mogą ubiegać się o stypendium, jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim byli studentami innej uczelni niż UW, muszą dołączyć do wniosku wystawione przez poprzednią uczelnię:

  1. zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni.  Na zaświadczeniu powinna znaleźć się:
  2. informację o skali ocen obowiązującej w poprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie w stanie wystawić zaświadczenia o skali ocen, można załączyć kopię właściwej strony z suplementu dyplomu – oryginał trzeba mieć przy sobie podczas składania wniosku na potrzeby potwierdzenia zgodności danych).

Nowi studenci K2, którzy kończyli kognitywistykę licencjacką na UW, zaświadczenie o średniej muszą dostarczyć z Instytutu Filozofii.

Proszę zwrócić uwagę na terminy!


 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Odwoławczą Komisją Stypendialną dla studentów:

Adres e-mail:

oks [at] samorzad.uw.edu.pl

Telefon:

22 55 21 568

Adres:

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów
ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 102
00-927 Warszawa

Wejście przez Mały Dziedziniec

Informacje o odwołaniach i dyżurach dostępne są na stronie głównej.