Rada programowa

Instytut Filozofii UW

Wydział Psychologii UW

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Wydział Neofilologii UW

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Podstaw Informatyki PAN

Przedstawiciel studentów

  • Maria Onyszkiewicz