Rada Dydaktyczna

Przedstawiciele doktorantów:

  • Anna Schudy
  • Krzysztof Sękowski

Przedstawiciele studentów:

Studia I stopnia:

  • Joanna Szreder

Studia II stopnia:

  • Krzysztof Główka
  • Emilia Kwiatkowska
  • Szymon Mąka
  • Anna Stróż
  • Konrad Zieliński