Przedmioty równoważne

W minimum programowym Kognitywistyki dla MISH i MISMaP znajdują się przedmioty, które wchodzą do minimum programowego, ale mogą zaliczone na podstawie przedmiotu uznawanego za odpowiednik przedmiotu kognitywistycznego.

Oto lista przedmiotów równoważnych (uwaga, lista ta jest poszerzana, jeśli nie znajduje się na niej przedmiot, o którym student myśli, że może mógłby być ekwiwalentem, należy zadać pytanie o równoważność koordynatorowi dane przedmiotu na Kognitywistyce i/lub pisać do kierownika studiów):

Przedmiot kognitywistycznyPrzedmioty uznawane na K1 za równoważne
Metodologia badań psychologicznych (3501-KOG-MBP)Metodologia badań psychologicznych (2500-PL-PS-OB1Z-2)
Psychologia procesów poznawczych I
2500-KOG1-PL-PPP
Psychologia procesów poznawczych I (500-PL-PS-OB1L-2)
Psychologia procesów poznawczych II
(2500-KOG-PPP2)
Psychologia procesów poznawczych II
(2500-PL-PS-OB2Z-1)
Psychologia eksperymentalna (3501-KOG-PE2).Psychologia eksperymentalna (2500-PL-PS-OB2Z-6)
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości
(3501-KOG-JDM)
Biologiczne mechanizmy zachowania (2500-PL-PS-OB1Z-3)
Logika i teoria mnogości I (3501-KOG-LTM1)Logika I (3501-L1-DON-ZK)
Logika i teoria mnogości II (3501-KOG-LTM2)Logika II (3501-L2-DON)
Wstęp do matematyki (1000-111bWMAa)
Filozofia umysłu 1
(3501-KOG-FU1)
Filozofia umysłu (fakultet) (3501-FU20-F)
Filozofia języka 1
(3501-KOG-FJ1)
Filozofia języka (fakultet) (3501-FJ20-F)
Wprowadzenie do matematyki IIZ wydziału MIM, kierunku Matematyka: przedmioty Analiza matematyczna
I.1 (1000-111bAM1a) oraz Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) oraz
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) oraz Geometria z algebrą
liniową II (1000-112bGA2a).

Z wydziału MIM, kierunku Informatyka: przedmioty Analiza matematyczna
inf. I (1000-211bAM1) oraz Analiza matematyczna inf. II (1000-212bAM2)
oraz Geometria z algebrą liniową (1000-211bGAL).

Z wydziału Fizyki: Matematyka I (1100-1AF11) i Matematyka II (1100-1AF22).

W tabeli brak przedmiotów matematycznych i informatycznych, należy to ustalać z koordynatorami przedmiotów na Kognitywistyce i ustaleniami podzielić się z sekretariatem studiów kognitywistycznych (to wtedy zostaną tu dopisane)!