Przedmioty równoważne

W minimum programowym Kognitywistyki dla MISH i MISMaP znajdują się przedmioty, które wchodzą do minimum programowego, ale mogą zostać zaliczone na podstawie przedmiotu uznawanego za odpowiednik przedmiotu kognitywistycznego.

Oto lista przedmiotów równoważnych (jeśli nie znajduje się na niej przedmiot, o którym student myśli, że mógłby być ekwiwalentem, należy zadać pytanie o równoważność koordynatorowi danego przedmiotu na Kognitywistyce i/lub napisać do kierownika studiów):

Przedmiot kognitywistycznyPrzedmioty uznawane na K1 za równoważne
Psychologia procesów poznawczych I
2500-KOG1-PL-PPP
Psychologia procesów poznawczych I (500-PL-PS-OB1L-2)
Psychologia procesów poznawczych II
(2500-KOG-PPP2)
Psychologia procesów poznawczych II
(2500-PL-PS-OB2Z-1)
Psychologia eksperymentalna (3501-KOG-PE2).Psychologia eksperymentalna (2500-PL-PS-OB2Z-6)
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości
(3501-KOG-JDM)
Biologiczne mechanizmy zachowania (2500-PL-PS-OB1Z-3)
Logika i teoria mnogości I (3501-KOG-LTM1)Logika I (3501-L1-DON-ZK lub 3800-L1-DON-ZK)
Logika i teoria mnogości II (3501-KOG-LTM2)Logika II (3501-L2-DON lub 3800-L2-DON)
Wstęp do matematyki (1000-111bWMAa)
Filozofia umysłu 1
(3501-KOG-FU1)
Filozofia umysłu (fakultet) (3501-FU20-F lub 3800-FU21-F)
Filozofia języka 1
(3501-KOG-FJ1)
Filozofia języka (fakultet) (3501-FJ20-F lub 3800-FJ21-F)
Wprowadzenie do matematyki IIZ wydziału MIM, kierunku Matematyka: przedmioty Analiza matematyczna
I.1 (1000-111bAM1a) oraz Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) oraz
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) oraz Geometria z algebrą
liniową II (1000-112bGA2a).

Z wydziału MIM, kierunku Informatyka: przedmioty Analiza matematyczna
inf. I (1000-211bAM1) oraz Analiza matematyczna inf. II (1000-212bAM2)
oraz Geometria z algebrą liniową (1000-211bGAL).

Z wydziału Fizyki: Matematyka I (1100-1AF11) i Matematyka II (1100-1AF22).
Podstawy statystykiStatystyka I (2500-PL-PS-OB1L-1)
Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznychStatystyka II ( 2500-PL-PS-OB2Z-5)

W tabeli brak przedmiotów matematycznych i informatycznych, należy to ustalać z koordynatorami przedmiotów na Kognitywistyce. Podania o uznanie równoważności przedmiotów studenci składają odpowiednio do Dyrektora Kolegium MISH i Kolegium MISMaP.