Studia II stopnia

Absolwenci studiów I stopnia kognitywistyki mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia, w szczególności w ramach kierunku Cognitive Science na Uniwersytecie Warszwskim.

UW Cognitive Science to bezpłatny, dwuletni program magisterski, który łączy takie dziedziny, jak psychologia, informatyka, filozofia i neurobiologia. Studia prowadzone są przez Wydział Psychologii UW we współpracy z Instytutem Filozofii UW.