Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci studiów I stopnia kognitywistyki będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na uczelniach polskich i zagranicznych. W szczególności będą przygotowani do dalszego kształcenia na studiach magisterskich uzupełniających z zakresu kognitywistyki, lingwistyki, filozofii, filologii oraz praktycznie sprofilowanej informatyki.