Erasmus

Koordynator ds. mobilności w roku akademickim 2022/23

dr Adrian Ziółkowski: adrian.a.ziolkowski@uw.edu.pl

———

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów Wydziału Filozofii (w tym także studentów MISH, MISMaP, Kognitywistyki, Bioetyki oraz WISiP oraz doktorantów szkół doktorskich, którzy piszą rozprawę z zakresu filozofii) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich.
(wyjazd w roku akademickim 2022/2023)

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Wydziału Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji. [Uwaga: lista partnerów może w najbliższym czasie zostać zaktualizowana o nowe ośrodki]
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych na studiach filozoficznych (lub [nierozłącznie!] kognitywistycznych, bioetycznych) [w wypadku studentów MISH/MISMAP: tylko z przedmiotów ze wskazanych kierunków]
 4. Opinia pracownika naukowego WF (w wypadku doktorantów: promotora lub opiekuna naukowego).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 15 marca 2022 roku na adres Anny Szpilowskiej: anna.szpilowska@uw.edu.pl Wnioski zostaną rozpatrzone do 22 marca 2022 roku przez komisję powołaną przez Dziekana Wydziału Filozofii UW.

UWAGA: studenci proszeni są o zapoznanie się z ogólnymi zasadami wstępnej kwalifikacji.

Kryteria wyboru kandydatów*:

 • średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia (uwaga: (i) minimalnym warunkiem możliwości ubiegania się o stypendium jest posiadanie średniej przynajmniej 4.0, (ii) studenci, którzy w momencie wyjazdu będą posiadać więcej niż jeden warunek lub powtarzają etap nie są uprawnieni do udziału w programie;
 • osiągnięcia naukowe kandydata;
 • ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji;
 • rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
 • ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami studenta (na podstawie informacji zawartych w podaniu, życiorysie i opinii);
 • ocena działalności na rzecz Wydziału i Uniwersytetu.

Studenci studiów niestacjonarnych:
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Prodziekana ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Prodziekana ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

UWAGA: Zgodnie z informacjami podanymi przez BWZ UW: rekrutacja ma charakter wstępny (nominowane osoby są kandydatami do wyjazdu), jej wyniki będą mogły być zatwierdzone w okresie między marcem a czerwcem, gdy zatwierdzony zostanie budżet programu.


* – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Odnośniki:

 1. Formularz danych
 2. Ogólne zasady kwalifikacji Erasmus+
 3. Lista partnerów 2022-23