Erasmus

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów Instytutu Filozofii (w tym także studentów MISH, MISMaP, Kognitywistyki, Bioetyki oraz WISiP) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich. (wyjazd w roku akademickim 2020/2021)

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.

2. Życiorys.

3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych na studiach filozoficznych (lub [nierozłącznie!] kognitywistycznych, bioetycznych) [w wypadku studentów MISH/MISMAP: tylko z przedmiotów ze wskazanych kierunków]

4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora lub opiekuna naukowego).

5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).

6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 25 lutego 2020 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki
p. Anny Szpilowskiej). Wnioski zostaną rozpatrzone do 4 marca 2020 roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów*:

  • średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia (uwaga: (i) minimalnym warunkiem możliwości ubiegania się o stypendium jest posiadanie średniej przynajmniej 4.0, (ii) studenci, którzy w momencie wyjazdu będą posiadać więcej niż jeden warunek lub powtarzają etap nie są uprawnieni do udziału w programie;
  • osiągnięcia naukowe kandydata;
  • ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji;
  • rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
  • ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami studenta (na podstawie informacji zawartych w podaniu, życiorysie i opinii);
  • ocena działalności na rzecz Instytutu i Uniwersytetu.

Studenci studiów niestacjonarnych:

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:

Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

* – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Odnośniki:

  1. Ogólne zasady kwalifikacji
  2. Lista partnerów
  3. Wysokość stypendiów
  4. Formularz danych