ZDERZENIA POZNAWCZE 2020

studencka konferencja kognitywistyczna

23-24 V 2020

Serdecznie zapraszamy na 5. edycję studenckiej konferencji kognitywistycznej Zderzenia Poznawcze, podczas której będziemy zgłębiać zagadnienia związane z kognitywistyką ­– dyscypliną powstałą w  wyniku zderzenia między innymi filozofii umysłu, logiki, psychologii poznawczej, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, neuronauk oraz innych dziedzin podejmujących temat poznania i systemów poznawczych.

Chcesz zaprezentować się na konferencji?

Abstrakt powinien zawierać tytuł wystąpienia, słowa kluczowe i opis prezentowanego tematu, a jego treść nie powinna przekraczać 300 słów.

Na zgłoszenia czekamy do 19 kwietnia.

ZDERZENIE NASTĄPI ZA

Kontakt

email:
zderzenia.poznawcze@gmail.com

adres:
Stefana Banacha 2c, 02-097 Warszawa

NASI GOŚCIE SPECJALNI

Kierownik Pracowni Pamięci Przestrzennej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Interesuje się funkcją obszarów korowych i hipokampa w nawigacji i pamięci przestrzennej. Za pomocą kombinacji technik behawioralnych, elektrofizjologicznych, mikroskopowych i optogenetycznych bada współdziałanie struktur kory z formacją hipokampa przy kodowaniu i odtwarzaniu mapy kognitywnej środowiska. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles oraz na Uniwersytecie Naukowo – Technicznym w Trondheim, gdzie pracował w stworzonym przez noblistów (May-Britt Moser i Edvard I. Moser) Center for Neural Computation.
dr Rafał Czajkowski wystąpi 23 maja o 13:30 w auli 00.142

zamknij

Jego zainteresowania badawcze dotyczyły początkowo metod obliczeniowych mechaniki kwantowej, fizyki komputerowej, podstaw fizyki i interpretacji mechaniki kwantowej. Od końca lat 1980 jego zainteresowania przesunęły się w stronę teorii i zastosowań sieci neuronowych, uczenia maszynowego, metod sztucznej inteligencji, modelowania funkcji mózgu i technologii neurokognitywnych. Był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (1995), a następnie Towarzystwa Sztucznej Inteligencji (2010). Od końca lat 1990 zaangażował się w tworzenie kognitywistyki w Polsce, był współzałożycielem pierwszego czasopisma w tej dziedzinie i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (2001). Przez dwie kadencje był Prezydentem European Neural Network Society (2006-2011), w 2013 roku został wybrany na członka honorowego (Fellow) International Neural Network Society (INNS), oraz członka Komisji Układów Złożonych Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem redakcji kilkunastu międzynarodowych specjalistycznych czasopism, opublikował ponad 340 specjalistycznych i ponad 200 popularnych artykułów na różne tematy, jest współautorem lub redaktorem 26 książek, był zaangażowany w ponad 570 naukowych wydarzeniach.
prof. Włodzisław Duch wystąpi 23 maja o 9:00 w auli 00.142

zamknij

Następnego gościa przedstawimy wkrótce…

zamknij

Wspierają nas:

W razie problemów ze stroną prosimy o kontakt: s.rynkun@student.uw.edu.pl