Komitet organizacyjny

Przewodniczący
dr Katarzyna Kuś
Urszula Kalinowska – sekretarz

Pozostali członkowie
dr Joanna Komorowska-Mach
dr Marek Pokropski
dr Piotr Wilkin
Maria Onyszkiewicz
Katarzyna Rode
Konrad Zieliński
Katarzyna Skowrońska
Katarzyna Kubalska

Kontakt: zderzenia.poznawcze@gmail.com