I rok siatka zajęć sem. letni

Plik PDF: I rok 2023_24 sem II.docx

WFzMIMPSYCHPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIATEK
8.00-
9.30
8.30-
10.00
8.30-
10.00
Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych
ćwiczenia, gr. 1
dr hab. J. Konieczna-Sałamatin
8.00-9.30
CeNT, s. 00.141
9.45-
11.15
10.15-
11.45
10.15-
11.45
Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych
ćwiczenia, gr. 2
dr hab. J. Konieczna- Sałamatin
9.45-11.15
CeNT, s. 00.141

Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 1
dr M. Wrocławski
9.45-11.15
CeNT, s. 02.62
Psychologia eksperymentalna
ćwiczenia, gr. 1
dr J. Komorowska-Mach
mgr W. Rorot,
9.45-11.15
CeNT, s. 02.62
WSTĘP DO INFORMATYKI
wykład
dr J. Jabłonowski
10.15-11.45
CeNT, aula 00.142
LOGIKA I TEORIA MNOGOŚCI II
wykład
dr hab. prof. J. Golińska-Pilarek
9.45-11.15
WFz. s. aula Ossowskiej
11.30-
13.00
12.15-
13.45
12.00-
13.30
Wprowadzenie do matematyki II
ćwiczenia, gr. 1
dr J. Konarski
11.30-13.00
CeNT, s. 01.101
Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 2
dr W. Rostworowski
11.30-13.00
CeNT, s. 02.62
Psychologia eksperymentalna
ćwiczenia, gr. 2
dr J. Komorowska-Mach
mgr W. Rorot,
11.30-13.00
CeNT, s. 02.62

Logika i teoria mnogości II
ćwiczenia, gr. 3
dr W. Rostworowski
11.30-13.00
CeNT, s. 01.101
Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 1
dr J. Jabłonowski
12.15-13.45
CeNT, s. 00.141


Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 2
dr A. Mizera
12.15-13.45
MIM, s. 2041
Wstęp do filozofii
konwersatorium, gr. 3
dr M. Trepczyński
11.30-13.00
WFz, s. 102
Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych
ćwiczenia, gr. 3
dr hab. M. Jasiński
11.30-13.00
WS. s. 412
13.15-
14.45
14.15-
15.45
13.45-
15.15
Wprowadzenie do matematyki II
ćwiczenia, gr. 2
dr J. Konarski
13.15-14.45
CeNT, s. 01.101Wstęp do filozofii
konwersatorium,
gr. 1
dr hab. M. Pokropski
13.15-14.45
CeNT, s. 02.62
WPROWADZENIE DO MATEMATYKI II
wykład
dr J. Konarski
13.15-14.45
CeNT, aula 00.142
Psychologia eksperymentalna
ćwiczenia, gr. 3
dr J. Komorowska-Mach
mgr W. Rorot,
13.15-14.45
CeNT, s. 02.62
Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 3
mgr Ł. Bożyk
14.15-15.45
MIM, s. 2041


Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 4
dr P. Rutka
14.15-15.45
CeNT, s. 00.141

Wstęp do filozofii
konwersatorium,
gr. 4
dr M. Trepczyński
13.15-14.45
WFz, s. 108
15.00-
16.30
16.15-
17-45
16.00-
17.30
Wprowadzenie do matematyki II
ćwiczenia gr. 3
dr J. Konarski
15.00-16.30
CeNT, s. 01.101


Wstęp do filozofii
konwersatorium, gr. 2
dr hab. M. Pokropski
15.00-16.30
CeNT, s. 02.62
PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH 1
wykład
dr hab. prof. M. Haman
15.00-16.30
CeNT, uala 00.142
Wstęp do informatyki
laboratorium gr. 5
dr P. Rutka
16.15-17.45
CeNT, s. 00.141


Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych
ćwiczenia, gr. 4
dr hab. M. Jasiński
15.00-16.30
WS. s. 412
16.45-
18.15
18.15-
19.45
17.45-
19.15
18.30-20.00