Kognitywistyczna pracownia komputerowa

W dyspozycji studiów kognitywistycznych pozostaje pracownia komputerowa, która znajduje się w sali 00.141 w budynku Centrum Nowych Technologii UW (ul. Banacha 2C). Pracownia, kiedy nie odbywają się w niej zajęcia, może być wykorzystywana przez studentów kognitywistyki, a w dalszej kolejności przez pozostałych studentów, doktorantów i pracowników prowadzących kognitywistykę Wydziałów oraz przez pozostałe jednostki UW.

W pracowni realizować można warsztaty, projekty badawcze itp. Znajduje się w niej 16 komputerów (w tym jeden dla osoby prowadzącej), rzutnik i mała tablica. Na komputerach zainstalowane są m. in. MS Office, MATLAB, R, PsychoPy, DMDX, SPSS.

Rezerwacja Pracowni

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Pracowni proszone są o zapoznanie się z harmonogramem jej użytkowania (w kalendarzu Google na dole strony), a następnie przesłanie swojego zapotrzebowania za pośrednictwem formularza, do którego odnośnik znajduje się poniżej. W formularzu należy podać następujące informacje:

  • ogólną informację na temat planowanego użycia Pracowni;
  • imiona i nazwiska osób ubiegających się o upoważnienie, przy czym w przypadku studentów i doktorantów osobą upoważnioną może być jako ich opiekun jedynie pracownik Wydziału Psychologii lub Wydziału Filozofii i Socjologii;
  • dokładne terminy (dni i godziny), na które jest zapotrzebowanie;
  • oprogramowanie, którego instalacja jest potrzebna.

Prośbę o rezerwację należy przesłać z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a o przyznaniu danego terminu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgoda na wykorzystanie Pracowni zakłada zapoznanie się z jej regulaminem i jego akceptację. W szczególności:

  1. Za stan techniczny Pracowni odpowiedzialne są osoby upoważnione do korzystania z niej w danym terminie.
  2. Po zakończeniu korzystania z Pracowni należy pozostawić ją w takim samym stanie, w jakim była wcześniej.
  3. Osoby upoważnione zobowiązane są do zamknięcia Pracowni na klucz (i zdania klucza Straży CeNT) po zakończeniu pracy w niej.
  4. Nie wolno instalować samodzielnie żadnego oprogramowania na komputerach w Pracowni. Zapotrzebowanie na konkretne oprogramowanie należy zgłaszać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  5. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi Pracowni. Kosztami ewentualnych napraw za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego korzystania z Pracowni zostaną obarczone osoby upoważnione do korzystania z niej w danym terminie.
  6. W przypadku przechowywania plików na komputerach w Pracowni należy założyć własny folder na pulpicie. Jego nazwa powinna zawierać nazwisko osoby upoważnionej. Niepotrzebne pliki należy usunąć po skończeniu korzystania z pracowni lub zostaną one automatycznie usunięte trzy miesiące po zakończeniu zajęć lub projektu. Nie wolno modyfikować ani usuwać zawartości folderów stworzonych przez innych użytkowników.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres pracownia.cent[at]psych.uw.edu.pl.

Przejście do formularza zgłoszeniowego.

Harmonogram użytkowania Pracowni

Przejście do formularza zgłoszeniowego.