Rezerwacja pracowni komputerowej

Zgłoszenie należy przesłać z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a o przyznaniu danego terminu decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej znajdą Państwo kalendarz dostępności Pracowni.


Proszę się upewnić, że wszystkie podane przez Państwa adresy mailowe są w domenach UW. W szczególności, jeśli adres mailowy osoby zgłaszającej rezerwację nie jest adresem UW, mogą Państwo nie uzyskać odpowiedzi na swoje zgłoszenie.

Wszystkie pola są obowiązkowe.
*
*
*
 : 
 : 
*
*

W polu Szczegółowe informacje należy podać:

  1. krótki opis projektu/zajęć/wydarzenia (proszę umotywować w nim zapotrzebowanie na naszą Pracownię; można dodać link do sylabusa zajęć w USOSWeb, do strony wydarzenia itp.),
  2. dodatkowe daty, godziny i wyjaśnienia, jeśli powyższe pola nie wystarczają (np. tylko wybrane dni w podanym zakresie, różne godziny w różnych dniach itp.),
  3. imiona, nazwiska i adresy mailowe (w domenach UW) ewentualnych pozostałych osób upoważnionych do korzystania z sali w ramach tej rezerwacji,
  4. ewentualne zapotrzebowanie na dodatkowe oprogramowanie (proszę w miarę możliwości podać linki instalacyjne).

Regulamin pracowni można znaleźć tutaj.
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres pracownia.cent@psych.uw.edu.pl.