Spotkanie informacyjne online dla I roku kognitywistyki 2020/2021

Spotkanie informacyjne dla I roku kognitywistyki 2020/2021 odbędzie się online na platformie Zoom 14 października 2020 o godz. 13:00.

Podczas tego spotkania opowiemy Państwu nieco więcej o studiach, ich organizacji (regulaminy, procedury, zajęcia, USOS, stypendia) i ich specyfice oraz spróbujemy odpowiedzieć na Państwa pytania.
Dodatkowe namiary w przypadku logowania się przez telefon:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/98325676179?pwd=ejk0cG1nbHJPWFdUaXF2Nnc5NlFVUT09
Meeting ID: 983 2567 6179
Passcode: tNg5Y4

Czytaj więcej

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Filozofii ws. formy zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Filozofii następujące zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym (w obiektach UW):

Epistemologia (ćwiczenia)

-Grupa nr 1 – poniedziałek, godz. 15:00-16:30 (dr M. Zaręba)
-Grupa nr 2 – poniedziałek, godz. 16:45-18:15 (dr M. Zaręba)
-Grupa nr 5 – piątek, godz. 9:45-11:15 (dr J. Gęgotek)
-Grupa nr 6 – piątek, godz. 11:30-13:00 (dr J. Gęgotek)

Historia filozofii I (ćwiczenia)
-Grupa nr 1– środa, godz. 11:30-13:00 (dr M. Damski)
-Grupa nr 1 – piątek, godz. 11:30-13:00 (dr M. Damski)
-Grupa nr 3 – środa, godz. 15:00-16:30 (dr B. Kosmulska)
-Grupa nr 3 – piątek, godz. 16:45-18:15 (dr M. Damski)
-Grupa nr 4 – środa godz. 16:45-18:15 (dr B. Kosmulska)
-Grupa nr 4 – piątek, godz. 16:45-18:15 (dr B. Kosmulska)
-Grupa nr 6 – czwartek, godz. 11:30-13:00 (dr M. Damski)
-Grupa nr 6 – piątek, godz. 13:15-14:45 (dr M. Trepczyński)

Logika I (ćwiczenia)
-Grupa nr 1 – poniedziałek, godz. 9:45-11:15 (dr hab. T. Puczyłowski)
-Grupa nr 2 – poniedziałek, godz. 11:30-13:00 (dr hab. T. Puczyłowski)
-Grupa nr 5 – środa, godz. 11:30-13:00 (mgr A. Wójcik)

Pozostałe zajęcia na kierunkach studiów:

  • filozofia
  • International Studies in Philosophy
  • kognitywistyka
  • bioetyka

będą prowadzone zdalnie.

Czytaj więcej

Egzaminy dyplomowe – procedura

Zgodnie z zarządzeniem nr 107 Rektora UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5435/M.2020.238.Zarz.107.pdf) do 30 września 2020 r. wszystkie egzaminy dyplomowe przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym. Zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym określa zarządzenie nr 120 Rektora UW

(https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf).

Obecnie żadne dokumenty związane z egzaminem dyplomowym nie wymagają „tradycyjnego” podpisu, a sam egzamin jest przeprowadzany na platformie GoogleMeet.

PROCEDURA

1. Tytuł pracy zgłasza do sekretariatu kognitywistyki student/studentka na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na naszej stronie ze skanem podpisu opiekuna albo z dołączoną zgodą przesłaną drogą elektroniczną.

2. Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej opiekun zwraca się drogą elektroniczną do kierownika studiów – za pośrednictwem sekretariatu właściwego dla kierunku studiów – z prośbą o powołanie komisji egzaminacyjnej. W mailu należy:

(a) podać dane studenta: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek studiów;

(b) przedstawić propozycję co najmniej jednego recenzenta pracy;

(c) przedstawić propozycję terminu egzaminu dyplomowego.

3. Po wyznaczeniu przez kierownika studiów (z upoważnienia KJD) recenzenta pracy oraz terminu egzaminu pracownik sekretariatu powiadamia studenta i opiekuna pracy o możliwości złożenia pracy w APD.

4. Student składa w APD pracę dyplomową (plik w formacie PDF) nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

5. Po wprowadzeniu przez studenta pliku z pracą do APD opiekun sprawdza dane w APD i następnie zleca badanie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

6. Po zaakceptowaniu raportu z badania antyplagiatowego opiekun zatwierdza oświadczenie kierującego pracą i przekazuje pracę do wystawienia recenzji.

7. Nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu opiekun oraz recenzent wystawiają oraz zatwierdzają recenzje pracy.

8. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przesyła członkom komisji i studentowi link do platformy GoogleMeet, na której odbędzie się egzamin dyplomowy.

 

W załącznikach znajdują się szczegółowe instrukcje przygotowane przez BSS:

– Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzenta;

– Instrukcja wewnętrzna Uniwersytetu Warszawskiego badania prac dyplomowych Jednolitym Systemem Antyplagiatowy;

– Protokół z egzaminu dyplomowego w APD – instrukcja dla kierowników jednostek dydaktycznych, przewodniczących i pozostałych członków komisji egzaminów dyplomowych;

– Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów

– Nowe pierwsze strony pracy dyplomowej;

– Wersja angielska zarządzenia nr 120 ze wzorem pierwszych stron w języku angielskim (do wykorzystania w przypadku prac pisanych w języku angielskim).

– Nazwa pliku w APD (w wypadku kognitywistyki w nazwie pliku z pracą zamiast FF powinno się znaleźć: KOG).

instrukcja_opiekun,recenzent_składanie pracy dyplomowej w APD

instrukcja_opiekun_raport antyplagiatowy JSA

instrukcja_komisja_protokół w APD

 

 

Czytaj więcej

Znowelizowany kalendarz akademicki

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem Uniwersytetu Warszawskiego w okresie pandemii koronawirusa Rektor UW wydał postanowienie w sprawie zmiany organizacji trwającego roku akademickiego. Dotyczy ono w szczególności zajęć dydaktycznych semestru letniego oraz letniej sesji egzaminacyjnej.

Zasadniczo wszystkie zajęcia, które odbywają są zdalnie, powinny zakończyć się według dotychczasowego kalendarza, czyli do 10 czerwca. Przedłużenie do 2 sierpnia jest tylko dla tych zajęć, które muszą się odbyć stacjonarnie. Oczywiście jeśli jakieś zajęcia ruszyły zdalnie z opóźnieniem, to trzeba je przedłużyć nieco na początek sesji, która zaczyna się 15 czerwca (rozwiązanie należy wypracować ze studentami).

https://www.uw.edu.pl/znowelizowany-kalendarz-akademicki/

Czytaj więcej

Nowe zarządzenia Rektora UW ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UW

Zarządzeniem Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW: przedłuża się do 15 maja 2020 r. zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy; odwołuje do 31 sierpnia 2020 r. wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne i inne) organizowane na terenie UW; wprowadza zastosowanie 50-procentowej obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów w obiektach UW w maju 2020 r.

https://www.uw.edu.pl/nowe-zarzadzenia-rektora-uw-ws-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-sars-cov-2-wsrod-spolecznosci-uw/

Czytaj więcej