Cognitive Science – konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

 

 

Wydział Psychologii wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego od kilku już lat prowadzą interdyscyplinarne studia kognitywistyczne. Studenci kształceni są w zakresie mózgowych podstaw procesów umysłowych, wykorzystywania nowoczesnych technik badania aktywności mózgu, przetwarzania języka naturalnego, metod modelowania procesów umysłowych, w tym językowych i społecznych oraz programowania i analizy danych. Od przyszłego roku akademickiego, tj. od 2019/2020, dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) z kognitywistyki staną się kierunkiem międzynarodowym: pod nazwą Cognitive Science będą prowadzone w języku angielskim.

W celu jak najlepszego dopasowania programu studiów do rynku pracy 9 listopada odbyło się spotkanie konsultacyjne z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydział Psychologii gościł przedstawicieli firm oraz instytucji takich jak:

  • Applica R&D
  • Besa Gmbh
  • Instytut Badań Systemowych PAN
  • Instytut Podstaw Informatyki PAN
  • NeuroDevice
  • Samsung
  • SmartLife Systems
  • Titanis

Spotkanie umożliwiło poznanie wymagań i oczekiwań ww. instytucji wobec kandydatów do pracy. Jednym z głównych omawianych tematów było to, w jaki sposób kształtować u naszych studentów pożądane na rynku kompetencje. Celem spotkania było również nawiązanie lub zacieśnienie współpracy dotyczącej praktyk zawodowych studentów – dużą rolę w edukacji studentów kognitywistyki odgrywa udział w pracach zespołów naukowych oraz staże w firmach z sektora B+R.

 

Czytaj więcej

III KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy

31.10.2018 r. upływa termin zgłoszeń w 3. edycji konkursu na prace dyplomowe o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym (organizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW).

Do konkursu kwalifikują się prace obronione po 01.05.2016 r. i praca dyplomowa może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor).

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w 3 kategoriach:
PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie UOTT: http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/

Czytaj więcej

Warsztaty Logiczne, 23-28 września 2018

W dniach 23-28 września odbędą się XVIII Warsztaty Logiczne.

Warsztaty Logiczne są organizowane od 2000 roku jako kombinacja szkoły letniej i konferencji roboczej przeznaczonej dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych i zajmujących się logiką i jej zastosowaniami. Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy oraz podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji. Uczestnictwo w Warsztatach to doskonała okazja do nawiązania kontaktów ze środowiskiem akademickim skupionym wokół różnych dziedzin logiki. W tegorocznej edycji przewidziane są dwa duże bloki zajęć: Blok Logiczny i Blok Kognitywistyczny. Szczegółowy program będzie wkrótce dostępny na stronie warsztatów.

Warsztaty odbędą się poza Warszawą w ośrodku konferencyjnym, ale na tyle blisko Warszawy, że można brać udział w zajęciach bez konieczności nocowania w ośrodku. Jednak oprócz tradycyjnych zajęć przewidujemy również dyskusje i rozmowy ze studentami, dlatego zachęcamy do opcji z nocowaniem. Większość studentów i doktorantów, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach warsztatów, uważa, że warsztaty były ważnym wydarzeniem w ich rozwoju naukowym i zawodowym.

Uwaga ogólna

(w szczególności dla studentów, którzy nie uczestniczyli do tej pory w żadnych szkołach letnich/zimowych)

Udział w warsztatach jest dobrowolny w dosłownym sensie słowa “dobrowolny”. Pod tym względem warsztaty mają bardziej formułę konferencji niż tradycyjnych zajęć akademickich. A zatem sam fakt rejestracji na warsztaty nie oznacza, że należy być obecnym na wszystkich zajęciach oferowanych na warsztatach. Udział w konkretnych zajęciach jest dobrowolny, nie jest sprawdzana obecność, można uczestniczyć tylko w wybranych zajęciach. W trakcie zajęć, jak i po ich zakończeniu, nikt nie jest przepytywany. Nie wyklucza to jednak zadawania pytań w trakcie zajęć, jeśli coś jest niezrozumiałe albo wymaga wyjaśnienia. Trzeba się tego domagać (oczywiście w granicach rozsądku). Wątpliwości można też zadawać w przerwach pomiędzy zajęciami albo wieczorami w czasie przeznaczonym na “integrację towarzyską”. Warto przyjechać, nawet na krótko, by osobiście przekonać się, jak takie warsztaty wyglądają. Jeśli w trakcie tych paru dni jakieś zajęcia będą za trudne, można z nich zrezygnować, pójść na spacer i wrócić na inne zajęcia.

Dla studentów i doktorantów Instytutu Filozofii UW udział w warsztatach jest bezpłatny, to znaczy koszt noclegu i wyżywienia pokrywany jest ze środków na organizację warsztatów.

Wystarczy się zarejestrować. Gorąco zachęcamy Państwa do rejestracji na warsztaty.

http://logika.uw.edu.pl/warsztaty2018/index.html

 

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA-STYPENDYSTY w projekcie badawczym NCN

Nazwa jednostki realizującej projekt: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta, liczba miejsc: 2, nazwa projektu: „Wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków obcych (w pryzmacie sieci społecznych)” pod kierunkiem dr. hab. Michała B. Paradowskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 lipca 2018 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://biuletynpolonistyczny.pl/joboffers/doktorant-stypendysta-w-projekcie-badawczym-ncn,594/details

 

Czytaj więcej