zderzenia poznawcze 2020

studencka konferencja kognitywistyczna

30 V 2020

Serdecznie zapraszamy na 5. edycję studenckiej konferencji kognitywistycznej, podczas której będziemy zgłębiać zagadnienia związane z kognitywistyką ­– dyscypliną powstałą w  wyniku zderzenia między innymi filozofii umysłu, logiki, psychologii poznawczej, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, neuronauk oraz innych dziedzin podejmujących temat poznania i systemów poznawczych.

Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników TEGOROCZNA EDYCJA ODBYWA SIĘ ONLINE! Wszystkie wystąpienia są umieszczone tu, na stronie, w formie prezentacji z nagraniem audio lub nagranego wystąpienia. Nagrania będą dostępne do oglądania i komentowania od 30 maja do początku lipca. Zapraszamy!

Konferencja zakończyła się

Dziękujemy Państwu za udział w tegorocznej konferencji. Do zobaczenia za rok!

Kontakt

email:
zderzenia.poznawcze@gmail.com

lokalizacja:
konferencja odbędzie się w formie online

NASI GOŚCIE SPECJALNI

Kierownik Pracowni Pamięci Przestrzennej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Interesuje się funkcją obszarów korowych i hipokampa w nawigacji i pamięci przestrzennej. Za pomocą kombinacji technik behawioralnych, elektrofizjologicznych, mikroskopowych i optogenetycznych bada współdziałanie struktur kory z formacją hipokampa przy kodowaniu i odtwarzaniu mapy kognitywnej środowiska. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles oraz na Uniwersytecie Naukowo – Technicznym w Trondheim, gdzie pracował w stworzonym przez noblistów (May-Britt Moser i Edvard I. Moser) Center for Neural Computation.

zamknij

Na co dzień Pani Profesor pracuje w Katedrze Psychologii Poznawczej, ale zajmuje się także poznaniem ucieleśnionym i rozproszonym, a także prowadzi liczne zajęcia z modelowania procesów poznawczych, obejmujących między innymi język jako system koordynacji społecznej i mechanizmy biologiczne. Zawodowo zajmuje się także zastosowaniem metodologii badań układów dynamicznych w psychologii. W swoim wolnym czasie Pani profesor jest pasjonatką historii i filozofii kognitywistyki.

zamknij

Wspierają nas:

W razie problemów ze stroną prosimy o kontakt: s.rynkun@student.uw.edu.pl