ZDERZENIA POZNAWCZE 2024

Zderzenia Poznawcze 2024

Zapraszamy na ósmą edycję konferencji Zderzenia Poznawcze organizowanej przez studentki i studentów kognitywistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie dwóch dni uczestniczki i uczestnicy przedstawią rezultaty swoich prac badawczych. Konferencja poświęcona będzie różnym zagadnieniom z szerokopojętej kognitywistyki. Wśród nich znajdą się między innymi wystąpienia związane z lingwistyką, sztuczną inteligencją, psychologią poznawczą, filozofią, neurobiologią oraz informatyką. Dodatkowo, jak co roku, będzie również okazja do wysłuchania wystąpień naszych Gości specjalnych.

Zderzenia Poznawcze są konferencją otwartą! W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału studentki i studentów studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich i doktoranckich, również spoza naszego Wydziału, z innych jednostek akademickich, których prace wpisują się w interdyscyplinarny charakter konferencji. Zachęcamy również do uczestnictwa biernego! Udział w konferencji jest bezpłatny.

Księga abstraktów

GOŚCIE SPECJALNI

Piotr Durka

Tytuł wystąpienia: Interfejsy mózg-komputer i zaburzenia świadomości

Prof. Piotr Durka studiował i pracuje na Wydziale Fizyki UW, z czego wynikły m.in.: pierwszy w Polsce interfejsu mózg-komputer (pokaz w roku 2008), badania świadomości we współpracy z Kliniką Budzik i system alternatywnej komunikacji PISAK. Bardziej niż w SI wierzy w inteligencję naturalną, zgodnie z przestrogami Richarda Feynmanna z wykładu o Cargo Cult Science. Szczegóły na durka.info.Maja Makagon

Tytuł wystąpienia: Visual perception in poultry

Dr. Makagon jest adiunktem w Katedrze Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Kieruje grupą badawczą zajmującą się zachowaniem i dobrostanem zwierząt hodowlanych, która analizuje sposoby, w jakie ptaki postrzegają i oddziałują na swoje środowisko oraz konsekwencje tych interakcji dla zarządzania ptakami, ich dobrostanu i produktywności. Jej badania obejmują systemy produkcji drobiu, mające na celu znalezienie rozwiązań dla problemów zarządzania w nowoczesnej produkcji drobiu. Jest głównym wykładowcą przedmiotów Nauka o Dobrostanie Zwierząt i Etyka Wykorzystania Zwierząt oraz uczestniczy w kilku innych kursach na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Jej poprzednie zatrudnienie obejmowało stanowisko wykładowcy w Katedrze Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Purdue oraz stanowiska post-doca w Katedrze Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Stanowym Michigan. Ukończyła studia licencjackie z biologii na Uniwersytecie Wirginii, magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Cornell oraz doktorat z zachowania zwierząt na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. W roku akademickim 2023-2024 przebywa na urlopie naukowym w Warszawie.

PLAN KONFERENCJI

POPRZEDNIA EDYCJA