Dopisanie na zajęcia (MISH i MISMaP)

Jeżeli nie mogą się Państwo samodzielnie zapisać na zajęcia w rejestracji, tj. w grupie zabrakło miejsc, chcą Państwo zmienić grupę, mają Państwo problemy techniczne bądź inne, mogą Państwo skorzystać z procedury zdalnej rejestracji dodatkowej. W tym celu należy kolejno:

  1. Skontaktować się z prowadzącym w celu uzyskania zgody na dopisanie do grupy
  2. Wypełniony formularz przesłać z Pełnomocnik ds. USOS na Wydziale Filozofii Alicji Chybińskiej na adres a.chybinska@uw.edu.pl

W przypadku, gdy wykładowca długo nie odpowiada na maile, a jest to dla Państwa przedmiot obowiązkowy, tj. przewidziany programem studiów, proszę o kontakt z kierownikiem studiów na adres kognitywistyka@uw.edu.pl.

Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Filozofii, Prof. Bogdan Dziobkowski NIE zajmuje się tą procedurę – prosimy więc o nieskładanie podań przez USOS. Takie podania NIE będą rozpatrywane.

Dopisanie na zajęcia na Wydziale Psychologii (zajęcia, których kod zaczyna się od 2500), patrz tu: http://psych.uw.edu.pl/2020/11/26/rejestracja-na-przedmioty-semestru-letniego/