II rok siatka zajęć – sem. zimowy

Semestr zimowy 2020/2021

WFZMIMPSYCHPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIATEK
8.00-
9.30
8.15
-9.45
8.30-
10.00
9.45-
11.15
10.15-
11.45
10.15-
11.45
Statystyka I z R
laboratorium gr 1
B. Maćkiewicz
10.15-11.45
CeNT, s. 0141

Statystyka I z R
laboratorium, gr 2
G. Krajewski
10.15-11.45
PSYCH, s. 101
FILOZOFIA JĘZYKA I
wykład
prof. J. Odrowąż-Sypniewska
9.45-11.15
CeNT, s. 01.130
Analiza sygnałów EEG, gr. 1
dr E. Kublik, dr M. Bekisz
9:45-11.15
CeNT „pracownia w barku”

Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 1
dr J. Komorowska-Mach
9.45-11.15
CeNT, s. 04.50
PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE OBIEKTOWE
wykład
dr J. Jabłonowski
10.15-11.45
MIM, s. 3320
Analiza sygnałów EEG, gr. 3
dr M. Bekisz, P. Dzianok
10:15-11:45
CeNT, „pracownia w barku”

Programowanie i projektowanie obiektowe
laboratorium gr. 3
dr J. Jabłonowski
10.15-11.45
CeNT, s. 0141

Programowanie i projektowanie obiektowe
laboratorium gr. 4
dr J. Chrząszcz
10.15-11.45
MIM, s. 3044
11.30-
13.00
12.15-
13.45
12.00-
13.30
Statystyka I z R
laboratorium gr 3
B. Maćkiewicz
12.00-13.30
CeNT, s. 0141

Statystyka I z R
laboratorium, gr 4
G. Krajewski
12.00-13.30
PSYCH, s. 101
Lingwistyka I
ćwiczenia gr 1
Dr M. Opacki
11.30-13.00
CeNT, s. 03.50

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 2
dr A. Ziółkowski
11.30-13.00
CeNT, s. 04.50
Analiza sygnałów EEG, gr. 2
dr E. Kublik, dr M. Bekisz
11.30-13.00
CeNT „pracownia w barku”

Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 2
dr J. Komorowska-Mach
11.30-13.00
CeNT, s. 04.50
Programowanie i projektowanie obiektowe
laboratorium gr. 1
J. Salamanca Tellez (po angielsku)
12.15-13.45
MIM, s. 2042

Programowanie i projektowanie obiektowe
laboratorium gr. 2
K. Gogolewski
12.15-13.45
MIM, s. 2041
Analiza sygnałów EEG, gr. 4
dr M. Bekisz, P. Dzianok
12.15-13.45
CeNT, „pracownia w barku”


Statystyka I z R
laboratorium gr. 1
B. Maćkiewicz
12.00-13.30
CeNT, s. 0141
13.15-
14.45
14.15-
15.45
13.45-
15.15
Lingwistyka I
ćwiczenia gr 2
Dr M. Opacki
13.15-14.45
CeNT, s. 03.50

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 3
dr A. Ziółkowski
13.15-14.45
CeNT, s. 04.50
Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 3
K. Sękowski
13.15-14.45
CeNT, s. 04.50
Analiza sygnałów EEG, gr. 5
dr E. Kublik, dr M. Bekisz
14.15-15.45
CeNT, „pracownia w barku”

Statystyka I z R
laboratorium, gr. 2
G. Krajewski
14.15-15.45
WYDZ. PSYCH, s. 101

Statystyka I z R
laboratorium gr. 3
B. Maćkiewicz
13.45-15.15
CeNT, s. 0141
15.00-
16.30
16.15-
17-45
16.00-
17.30
LINGWISTYKA I
wykład
Dr M. Opacki
15.00-16.30
IF, aula Ossowskiej
Lingwistyka I
ćwiczenia gr 3
Dr M. Opacki
15.00-16.30
CeNT, s. 03.50

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 1
N. Karczewska
15.00-16.30
CeNT, s. 04.50
FILOZOFIA UMYSŁU I
wykład
prof. M. Miłkowski
15.00-16.30
CeNT, aula 01.130
PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH II
wykład
prof. E. Czerniawska
16.00-17.30
PSYCH, aula
Analiza sygnałów EEG, gr. 6
dr E. Kublik, dr M. Bekisz
16.15-17.45
CeNT, „pracownia w barku”

Statystyka I z R
laboratorium, gr. 4
G. Krajewski
16.00-17.30
WYDZ. PSYCH, s. 101
16.45-
18.15
18.15-
19.45
17.45-
19.15
METODY BADANIA FUNKCJONUJĄCEGO MÓZGU
wykład
dr E. Kublik
16.45-18.15
CeNT, s. 01.130