II rok siatka zajęć

Semestr zimowy 2017/18

IFMIMPSYCHPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIATEK
8.00-
9.30
8.15
-9.45
8.30-
10.00
9.45-
11.15
10.15-
11.45
10.15-
11.45
Statystyka I z R
laboratorium gr 1
B. Maćkiewicz
9:45-11.15
CeNT, s. 0141

Pracownia EEG, gr. 1
dr Ewa Kublik, dr Marek Bekisz
9:45-11.15
CeNT „pracownia w barku”
FILOZOFIA JĘZYKA I
wykład
prof. J. Odrowąż-Sypniewska
9:45-11.45
CeNT, s. 0142
Statystyka I metody
ćwiczenia gr 2
M. Kiełkowska
9.45-11:15
CeNT, s 4050

Statystyka I z R
laboratorium gr 4
M. Górski
9.45-11:15
CeNT, s. 0141
PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
wykład
dr Janusz Jabłonowski
10:15-11:45
MIM, s. 3320
Pracownia EEG, gr. 3
dr Ewa Kublik, dr Marek Bekisz
CeNT „pracownia w barku”
10:15-11:45

Projektowanie i programowanie obiektowe
laboratorium gr. 3
dr J. Jabłonowski
10:15-11:45
CeNT, s. 0141

Projektowanie i programowanie obiektowe
laboratorium gr. 4
dr hab. Krzysztof Szafran
10:15-11:45
MIM, s. 3044
11.30-
13.00
12.15-
13.45
12.00-
13.30
Statystyka I z R
laboratorium gr 2
B. Maćkiewicz
11.30-13:00
CeNT, s. 0141

Pracownia EEG, gr. 2
dr Ewa Kublik, dr Marek Bekisz
11:30-13:00
CeNT „pracownia w barku”
Lingwistyka I
ćwiczenia gr 1
prof. A. Przepiórkowski
11:30-13:00
CeNT, sala 4050

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 1
dr A. Ziółkowski
11.30-13.00
CeNT, sala 4223

Statystyka I z R
laboratorium gr 3
M. Górski
11.30-13.00
CeNT, s. 0141
Statystyka I metody
ćwiczenia gr 3
M. Bożykowski
11.30-13:00
IS, s. 412
Projektowanie i programowanie obiektowe
laboratorium
gr. 1
Mariusz Patyk
12:15-13:45
MIM, s. 2042

gr. 2
Juliusz Straszyński
12:15-13:45
MIM, s. 2041
Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 1
dr M. Pokropski
12:00-13:30
CeNT, s. 4050

Pracownia EEG, gr. 4
dr Ewa Kublik, dr Marek Bekisz
12:15-13:45
CeNT „pracownia w barku”
13.15-
14.45
14.15-
15.45
13.45-
15.15
Lingwistyka I
ćwiczenia gr 2
prof. A. Przepiórkowski
13:15-14:45
CeNT, sala 4050

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 2
dr A. Ziółkowski
13.15-14.45
CeNT, sala 4223
PSYCHOLOGIA ROZWOJU POZNAWCZEGO
wykład
dr hab. M. Haman
13:45-15:15
Psych, s. 93
Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 2
dr M. Pokropski
14:15-15:45
CeNT, s. 4050

Pracownia EEG, gr. 5
dr Ewa Kublik, dr Marek Bekisz
14:15-15:45
CeNT „pracownia w barku”
15.00-
16.30
16.15-
17-45
16.00-
17.30
LINGWISTYKA I
wykład
15:00-16:30
prof. A. Przepiórkowski
IF, s. 4
Lingwistyka I
ćwiczenia gr 3
prof. A. Przepiórkowski
15:00-16:30
CeNT, sala 4050

Filozofia języka I
ćwiczenia gr. 3
N. Karczewska
15:00-16:30
CeNT, sala 4223
PSYCHOLOGIA PROCESÓW POZNAWCZYCH II
wykład
prof. E. Czerniawska
16:00-17:30
PSYCH, s. 93
Filozofia umysłu
ćwiczenia, gr. 3
dr M. Pokropski
16:00-17:30
CeNT, s. 4050

Pracownia EEG, gr. 6
dr Ewa Kublik, dr Marek Bekisz
16:15-17:45
CeNT „pracownia w barku”
16.45-
18.15
18.15-
19.45
17.45-
19.15
Statystyka I metody
ćwiczenia gr 1
M. Bożykowski
16:45-18.15
IS, s.412
FILOZOFIA UMYSŁU I
wykład
prof. M. Miłkowski
16:45-18:15
IF, s. 205 (stary BUW)