III rok siatka zajęć – sem. zimowy

Semestr zimowy 2020/2021

WFZMIMPSYCHPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIATEK
8.00-
9.30
8.15-
9.45
8.30-
10.00
9.45-
11.15
10.15-
11.45
10.15-
11.45
SEMINARIUM LICENCJACKIE
gr. 1

dr J. Komorowska-Mach
dr K. Kuś
dr M. Pokropski
9.45-11.15
IF, s. 4
Etyczne problemy w kognitywistyce, gr. 1
dr E. Kaczmarek
10.15-11.45
CeNT, s. 04.50
(tylko semestr zimowy)

Academic writing and speaking, gr. 1
P. Wolak
10.15-11.45
CeNT, s. 03.50
(tylko semestr zimowy)
SEMINARIUM LICENCJACKIE
gr. 2

dr J. Komorowska-Mach
dr K. Kuś
dr M. Pokropski
9.45-11.15
IF, s. 102
11.30-
13.00
12.15-
13.45
12.00-
13.30
Etyczne problemy w kognitywistyce, gr. 2
dr E. Kaczmarek
12.15-13.45
CeNT, s. 04.50
(tylko semestr zimowy)

Academic writing and speaking, gr. 2
P. Wolak
12.15-13.45
CeNT, s. 03.50
(tylko semestr zimowy)
Neurofizjologiczne mechanizmy uwagi (MS2)
dr K. Jurewicz, dr K. Paluch
12.15-13.45
CeNT
(semestr zimowy)


Wprowadzenie do Projektowania Doświadczeń (User Experience)
(MS2)

S. Eysmont, B. Jurkowski
WYDZ. PSYCH
(soboty, nieregularnie)
13.15-
14.45
14.15-
15.45
13.45-
15.15
Etyczne problemy w kognitywistyce, gr. 3
dr J. Zawiła-Niedzwiecki
14.15-15.45
CeNT, s. 04.50
(tylko semestr zimowy)

Academic writing and speaking, gr. 3
P. Wolak
14.15-15.45
CeNT, s. 03.50
(tylko semestr zimowy)
Semantyka eksperymentalna
- moduł teoretyczny (MS2)

dr W. Rostworowski
15.30-17.00
CeNT, s. 04.50
(semestr zimowy)
15.00-
16.30
16.15-
17-45
16.00-
17.30
Podstawy programowania aplikacji
(MS2)

dr P. Wilkin
16:00-17:30
CeNT, s. 00.141
Semantyka eksperymentalna
- moduł praktyczny (MS2)

B. Maćkiewicz
17.15-18.45
CeNT, s. 0141
(semestr zimowy)
16.45-
18.15
18.15-
19.45
17.45-
19.15
U źródeł filozofii. Jak powstają pojęcia ogólne i abstrakcyjne w perspektywie kognitywnej
(MS2)

prof. J. Jurewicz
18.30-20.00
IF, s. 205 (stary BUW)