Komitet organizacyjny

Przewodniczący

dr Marek Pokropski
Maria Onyszkiewicz – sekretarz

Pozostali członkowie

dr Katarzyna Kuś
dr Joanna Komorowska-Mach
dr Piotr Wilkin
Urszula Kalinowska
Piotr Jończyk
Julia Turska

Kontakt: zderzenia.poznawcze@gmail.com