I rok sesja poprawkowa letnia 2021

Poniedziałek
30.08.2021

Egzaminy językowe
Wtorek
31.08.2021

Logika i teoria mnogości II (egz. pisem.)

Prof. Golińska-Pilarek

15:00-17:00
platforma Kampus
Środa
1.09.2021
Czwartek
2.09.2021

Piątek
3.09.2021

Wprowadzenie do matematyki II (egz. pisemny)

Dr J. Konarski

12:00-16:00
platforma Kampus
Sobota
4.09.2021
Poniedziałek
6.09.2021

Psychologia procesów
poznawczych I


Prof. M. Haman

14:00
platforma Kampus
(razem z Wydz. Psych.)
Wtorek
7.09.2021
Środa
8.09.2021

Czwartek
9.09.2021

Wprowadzenia do matematyki II (egz. ustny)

Dr J. Konarski

15:00-19:00
platforma Google Meet
Piątek
10.09.2021

Wstęp do informatyki

Dr J. Jabłonowski

9:00-12:00
platforma Moodle (MIM)
Sobota
11.09.2021

Wprowadzenia do matematyki II (egz. ustny)

Dr J. Konarski

8:00-19:00
platforma Google Meet