Minimum programowe K2 dla studentów MISH i MISMaP od roku 2016/2017

Student Kolegium MISH, który chce przystąpić do egzaminu magisterskiego na kierunku kognitywistyka prowadzonym przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii UW, zobowiązany jest zaliczyć następujące moduły zajęć:*

Blok W — Semestr I

Nazwa przedmiotuLiczba godzinPunkty ECTSForma zajęćForma zaliczenia
Zaawansowane zagadnienia w kognitywistyce302wykładegzamin
Jeden z poniższych do wyboru:
Neurokognitywistyka rozwojowa303wykładegzamin
Wstęp do modelowania procesów poznawczych303wykładzaliczenie na ocenę
Jeden z poniższych do wyboru:
Zaawansowana statystyka455wykład + ćwiczeniazaliczenie na ocenę
Uczenie maszynowe455wykład + ćwiczeniazaliczenie na ocenę

Blok T — Semestr II

Dwa z poniższych do wyboru (odpowiadające co najmniej 9 punktom ECTS):

Nazwa przedmiotuLiczba godzinPunkty ECTSForma zajęćForma zaliczenia
Metody badań i planowanie eksperymentów w neurokognitywistyce604wykład + ćwiczeniazaliczenie na ocenę
Neuropsychologia poznawcza605wykład + seminariumegzamin + zaliczenie na ocenę
Modelowanie procesów poznawczych II605wykład + seminariumegzamin + zaliczenie na ocenę
Przetwarzanie języka naturalnego605wykład + ćwiczeniaegzamin + zaliczenie na ocenę

Blok K
Seminarium magisterskie (cztery semestry: 2+4+4+6 ECTS) i pracownia badawcza (trzy semestry: 4+9+9 ECTS).**

Żeby zostać zapisanym na zajęcia, należy na początku semestru mailową zgodę prowadzącego przesłać na adres k2@uw.edu.pl. Na seminarium magisterskie w pierwszym semestrze nie przeprowadza się zapisów: należy na nie po prostu przychodzić.

* Poszczególne moduły mogą zostać zaliczone na podstawie przedmiotów oferowanych na innych wydziałach, pod warunkiem uznania ich przez kierownika studiów w porozumieniu z tutorem za równoważne.

** Zalecane jest również zaliczenie praktyk (semestr III i/lub IV, 6 punktów ECTS).