Niektóre pracownie badawcze

Poznanie w interakcji

Pracownia kierowana przez Joannę Rączaszek-Leonardi realizuje obecnie badania nad poznaniem w interakcji językowej i pozajęzykowej. Badania prowadzimy w dwóch projektach: Beethoven (Early Semantic Development) we współpracy z Uniwersytetem w Paderbornie oraz, wraz z dr. Przemysławem Tomalskim, BRAINVIEW (sieć Innovative Training Network, skupiająca 9 ośrodków europejskich, dotycząca rozwojowych aspektów autyzmu). W obu projektach można uczestniczyć w spotkaniach badawczych, kodowaniu wyników, analizach danych z interakcji typu rodzic-dziecko.