Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego

Egzamin pisemny ma postać testu, który obejmuje podstawowe treści z zakresu kognitywistyki (wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim). Wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnego wyniku.

Obszary tematyczne uwzględnione w teście:

  • metodologia i statystyka,
  • psychologia procesów poznawczych,
  • budowa i funkcjonowanie mózgu,
  • filozofia umysłu.

Przykładowa literatura obejmująca zagadnienia poruszane w teście:

  • Brzeziński, J. (2010). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
  • Ferguson, G. A., Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa PWN.
  • Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN. (rozdziały: 4.1., 4.4., 5, 6, 7, 10); dodatkowo listę zagadnień można znaleźć na slajdach do wykładu prof. Hamana: wykłady 4-8, 13 i 15.
  • Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. (2006). Mózg a zachowanie. Warszawa: PWN.
  • Frith, C. (2011). Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Warszawa: Wydawnictwa UW.
  • Żegleń, U. M. (2004). Filozofia umysłu: dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.